Resultaat achterbanraadpleging

Resultaat achterbanraadpleging

De afgelopen weken hebben we de binnengekomen reacties van de achterbanraadpleging verwerkt. Zo’n 75 burgers hebben gereageerd, vooral via de website. Daarnaast hebben ongeveer 50 organisaties gereageerd.

Sommige wijzigingen konden direct worden overgenomen. Wijzigingen die een bestuurlijke keuze vragen hebben we ter bespreking voorgelegd aan de bestuurlijke integratiegroep. Heeft u als organisatie gereageerd? Dan krijgt u bericht van ons. Heeft u via het webformulier gereageerd? Lees dan verder hieronder. U krijgt hiernaast ook nog bericht van ons.

Reacties via het webformulier

Inhoudelijke vragen en opmerkingen waarvan het antwoord in de Omgevingsvisie staat, hebben we beantwoord in dit document.

Er waren ook reacties op onderwerpen waarvan het antwoord in de Omgevingsvisie staat beschreven. In de volgende tabel kunt u zien over welke onderwerpen de reacties gingen en waar in de Omgevingsvisie die aan de orde komen. In deel B van de Omgevingsvisie staat de verdere uitwerking op specifieke thema’s. Hier zult u uw vraag beantwoord zien.

Tabel onderwerpen reacties

image

Vervolg

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022 . Zie: Aan de slag met de Omgevingswet. Dit heeft geen gevolgen voor het proces van de Zeeuwse Omgevingsvisie. We houden onze planning aan. De ontwerp Omgevingsvisie zal vanaf de tweede week van juli gedurende een periode van 6 weken ter inzage liggen. Vanwege de verschuiving van de inwerkingtreding van de omgevingswet is het mogelijk om voor de Omgevingsverordening meer tijd te nemen. In de achterbanraadpleging werd daar ook om gevraagd. Daarom wordt de ontwerp Omgevingsverordening na de zomervakantie ter inzage gelegd.