Hier brengen wij u op de hoogte van de vorderingen in het proces naar de Zeeuwse omgevingsvisie

Het proces tot nu toe

30.12.2020 Achterbanraadpleging

Half januari start de periode van de achterbanraadpleging, een laatste check bij alle deelnemende organisaties voor de officiële inspraakprocedure begint. Klik op onderstaande button voor meer informatie, planning en om het voorontwerp te kunnen inzien.

10.11.2020

Nieuwsbrief

We komen er wel, met wat kunst en vliegwerk. Dankzij de enthousiaste bijdrage en goede samenwerking met de netwerkpartners van de Zeeuwse Omgevingsvisie is er weer een belangrijke stap gezet richting het eindproduct.

9.2020

Na-de-zomer-update

Het zomerreces is weer voorbij, maar de omgevingsvisie heeft zeker niet stilgestaan. Achter de schermen is er hard doorgewerkt en de resultaten mogen er zijn. Wat er gebeurd is in de afgelopen maanden en wat u van ons kunt verwachten in de komende maanden leest u hier.

1.7.2020

Nieuwe planning

In verband met het uitstellen van de ingangsdatum Omgevingswet naar 1-1-2022 en de gevolgen van coronamaatregelen is de planning voor de Zeeuwse Omgevingsvisie nogmaals aangepast.

Uitkomst enquête

Daar was Corona en gooide roet in het spreekwoordelijke eten. De geplande gebiedstafels gingen op het laatste moment niet door, maar wat dan? Om tóch alle opstellers, meedenkers en netwerkpartners de kans te geven om input te leveren over de eerste ruwe schets van de Omgevingsvisie is overgegaan op een digitale uitvraag in de vorm van een enquête.

Op deze manier kon toch worden gereageerd op de eerste ruwe schets van de Omgevingsvisie en konden netwerkpartners onder anderen hun mening geven over de dilemma’s en kansen en knelpunten in de maatschappelijke worden besproken.

15.04.2020 Belangrijk bericht over het proces.

05.03.2020 De ruwe schets van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 is gereed

13.01.2020 Bijgewerkte planning

18.11.2019 De tweede concept- bouwstenen zijn er!

24 +31.10 Het verslag van de gebiedstafels

08.2019 De bouwsteen groepen zijn van start

21.08.2019 De notitie reikwijdte en detailniveau ligt ter inzage

20.08.2019 NOVI ter inzage en geplande informatie bijeenkomst

27.06.2019 Terugblik eerste bijeenkomst gebiedstafels

07.06.2019 De Kaderagenda is vastgesteld

15.03.2019 Wat is het aller belangrijkste voor Zeeland?

04.07.2018 Samen de schouders onder de Zeeuwse Omgevings-visie 2021