PLANNING ZEEUWSE OMGEVINGSVISIE 2021 FASE 3

In deze planning worden de mijlpalen van fase 3 weergegeven. In fase 3 wordt de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 opgesteld door alle deelnemende partijen samen.


De basis is de door Provinciale Staten vastgestelde kaderagenda. Daarin staan de onderwerpen en samenwerkingsafspraken voor het uitwerken van de omgevingsvisie. Samen komen we zo tot een herkenbare en breed gedragen Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.

Maart
2019

Brede bijeenkomst Zeeuwse Omgevingsvisie 2021


Juni
2019

1e serie
gebiedstafels

Starten met het opstellen van de bouwstenen

Zomer
2019

Richtingen notitie in provinciale staten


24 en 31 oktober 2019

2e serie
gebiedstafels

Bespreken bouwstenen

Eind november
2019

1e ambtelijke integratiegroep

Bespreken bouwstenen en milieueffecten

Begin december 2019

1e bestuurlijke integratiegroep

Bespreken bouwstenen en milieueffecten

Half januari
2020

3e serie
gebiedstafels

Afronden bouwstenen en bespreken MER

Begin maart
2020

4e serie
gebiedstafels

1e concept visie en MER

Begin april
2020

2e ambtelijke
integratiegroep

1e concept visie en MER


Eind april
2020

2e bestuurlijke
integratiegroep

2e concept visie en MER

Eind april tot
eind mei 2020

Achterbanraadpleging


Half juni
2020

Aanpassen visie n.a.v. achterbanraadpleging


Half juli
2020

Ontwerp visie
af


Half juli
2020

3e ambtelijke integratiegroep

Ontwerp visie

Eind augustus
2020

3e bestuurlijke integratiegroep

Ontwerp visie

Eind augustus
2020

Ontwerp visie in Gedeputeerde Staten

Eind augustus - oktober 2020

6 weken lang
inspraak


Oktober
2020

Verwerken resultaten van de inspraak


Eind oktober
2020

Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 in Gedeputeerde Staten


November
2020

Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 in
Statencommissie

Eind november
2020

Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 vastgesteld door Provinciale Staten