PLANNING ZEEUWSE OMGEVINGS VISIE 2021 FASE 3

In deze planning worden de mijlpalen van fase 3 weergegeven. In fase 3 wordt de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 opgesteld door alle deelnemende partijen samen.

De basis is de door Provinciale Staten vastgestelde kaderagenda. Daarin staan de onderwerpen en samen- werkingsafspraken voor het uitwerken van de Omgevingsvisie. Samen komen we zo tot een herkenbare en breed gedragen Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.

Uitstel van de omgevingswet en de coronamaatregelen hebben groot effect op de planning van de Zeeuwse Omgevingsvisie. De huidige planning is op deze bijzondere omstandigheden aangepast.