PLANNING ZEEUWSE OMGEVINGSVISIE 2021 FASE 3

In deze planning worden de mijlpalen van fase 3 weergegeven. In fase 3 wordt de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 opgesteld door alle deelnemende partijen samen.

De basis is de door Provinciale Staten vastgestelde kaderagenda. Daarin staan de onderwerpen en samen- werkingsafspraken voor het uitwerken van de Omgevingsvisie. Samen komen we zo tot een herkenbare en breed gedragen Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.

Maart
2019

Brede bijeenkomst Zeeuwse Omgevingsvisie 2021


Juni
2019

1e serie
gebiedstafels

Starten met het opstellen van de bouwstenen

Zomer
2019

Richtingen notitie in provinciale staten


24 en 31 oktober 2019

2e serie
gebiedstafels

Bespreken bouwstenen

Eind november
2019

1e ambtelijke integratiegroep

Bespreken bouwstenen en milieueffecten

Begin december 2019

1e bestuurlijke integratiegroep

Bespreken bouwstenen en milieueffecten

Half januari
2020

Online raadpleging
opstellers/meedenkers

Doel: Voorstel maartschappelijke opgaven en eventuele dilemma's bespreken.

6 februari
2020

2e bestuurlijke integratiegroep

Doel: Voorstel maartschappelijke opgaven en eventuele dilemma's

Maart
2020

Gebiedstafel
-bijeenkomst

Doel: Ambtelijk bespreken ruwe schets visie met kansen en dilemma's en ophalen instrumenten.


30 maart
2020

3e bestuurlijke
integratiegroep

Doel: Toetsen ruwe schets visie met

kansen en dilemma's. Richtingen kiezen.

13 mei t/m 26 juni 2020

Brede achterbanraadpleging

  • Ophalen eerste gedachten bij achterban van alle betrokken partijen,
  • Eerste toets inzet van instrumenten,
  • Toets draagvlak gekozen denkrichting.

Juni/Juli
2020

Uitkomst brede achterbanraadpleging verwerken in ruwe schets visie.


Half juli
2020

Ontwerp visie
af


Juli
2020

4e bestuurlijke
integratiegroep

Bespreken uitkomsten achterbanraadpleging

26 augustus t/m 7 oktober 2020

Formele inspraak Omgevingsvisie en
-verordening

Oktober
2020

Verwerken resultaten van de inspraak


10 november
2020

Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 in Gedeputeerde Staten

27 november
2020

Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 in de Statencommissie


18 december
2020

Zeeuwse Omgevingsvisie en -verordening 2021 vastgesteld door Provinciale Staten

1 januari
2021

Zeeuwse Omgevingsvisie en -verordening treden in werking