PLANNING ZEEUWSE OMGEVINGSVISIE 2021 FASE 2

In deze planning worden de mijlpalen van fase 2 weergegeven. In fase 2 wordt de agenda voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 opgehaald en getoetst bij de Zeeuwse gemeenschap.


Wanneer deze agenda is vastgesteld door Provinciale Staten, wordt er een start gemaakt met het uitwerken van de opgehaalde agendapunten. Samen komen we zo tot een herkenbare en breed gedragen Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.