PLANNING ZEEUWSE OMGEVINGSVISIE 2021 FASE 3

In deze planning worden de mijlpalen van fase 3 weergegeven. In fase 3 wordt de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 opgesteld door alle deelnemende partijen samen.


De basis is de door Provinciale Staten vastgestelde kaderagenda. Daarin staan de onderwerpen en samenwerkingsafspraken voor het uitwerken van de omgevingsvisie. Samen komen we zo tot een herkenbare en breed gedragen Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.