De Omgevingswet

Logo Provincie Zeeland

Uitstel van de Omgevingswet

Eigenlijk hadden we vanaf 1 januari 2021 een Omgevingswet moeten hebben. Maar Minister van Veldhoven heeft de vaststelling van de Omgevingswet uitgesteld. De vertraging heeft te maken met de COVID19-pandemie. Hierdoor was er minder aandacht voor andere vraagstukken. De Minister schreef aan de Eerste en Tweede Kamer: “Je kunt het maar één keer goed doen”. Naast de situatie rondom het coronavirus zijn er nog andere ontwikkelingen die aanleiding geven om de invoeringsdatum uit te stellen. De minister noemt daarbij het computerprogramma dat nodig is bij de uitvoering van de wet en de voortgang van de behandeling van de wetgeving . Een nieuwe datum voor invoering is nog niet in zicht. We hopen dat snel duidelijk wordt wanneer de Omgevingswet wordt ingevoerd.

Wat doet de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor vakgebieden waarvoor nu nog afzonderlijke wetten bestaan. Denk aan: ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zo wordt het duidelijk dat al die vakgebieden te maken hebben met onze omgeving. Beheer en wetgeving komen dan op één lijn te liggen. Tegenstrijdigheid wordt gemakkelijker uitgesloten. En wie iets wil veranderen aan zijn omgeving, hoeft straks niet langer een enorm aantal wetten en regels door te spitten. Dat zal veel eenvoudiger zijn voor iedereen. Dat is natuurlijk ook fijn bij nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op onze leefomgeving.

Tegelijk met de Omgevingswet schrijft het rijk de Nationale Omgevingsvisie, kortweg de NOVI genoemd. De NOVI geeft een algemeen antwoord op de grote, nationale vragen over de fysieke leefomgeving . Bij het maken van de NOVI wordt nauw samengewerkt tussen het rijk, provincies en gemeenten. Ook nodigt het rijk maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en inwoners uit om hieraan mee te werken.

Meer informatie over de omgevingswet vindt u op de website van de Rijksoverheid of aandeslagmetdeomgevingswet.nl