Nieuws en ontwikkelingen

Hier brengen wij u op de hoogte van de vorderingen in het proces naar de Zeeuwse omgevingsvisie 2021

1.7.2020

Update planning

In verband met het uitstellen van de ingangsdatum Omgevingswet naar 1-1-2022 en de gevolgen van coronamaatregelen is de planning voor de Zeeuwse Omgevingsvisie nogmaals aangepast.

Uitkomst enquête

Daar was Corona en gooide roet in het spreekwoordelijke eten. De geplande gebiedstafels gingen op het laatste moment niet door, maar wat dan? Om tóch alle opstellers, meedenkers en netwerkpartners de kans te geven om input te leveren over de eerste ruwe schets van de Omgevingsvisie is overgegaan op een digitale uitvraag.

Op deze manier kon toch worden gereageerd op de eerste ruwe schets van de Omgevingsvisie en konden netwerkpartners onder anderen hun mening geven over de dilemma’s en kansen en knelpunten in de maatschappelijke worden besproken.

15.04.2020 Belangrijk bericht over het proces.

05.03.2020 De ruwe schets van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 is gereed

13.01.2020 Bijgewerkte planning

18.11.2019 De tweede concept- bouwstenen zijn er!

24 +31.10 Het verslag van de gebiedstafels

10.2019 De eerste concept- bouwstenen zijn klaar

08.2019 De bouwsteen groepen zijn van start

21.08.2019 De notitie reikwijdte en detailniveau ligt ter inzage

20.08.2019 NOVI ter inzage en geplande informatie bijeenkomst

10.07.2019 De resultaten van de eerste sessie gebiedstafels zijn bekend.

27.06.2019 Terugblik eerste bijeenkomst gebiedstafels

07.06.2019 De Kaderagenda is vastgesteld

15.03.2019 Wat is het aller belangrijkste voor Zeeland?

Eind 2019 Onderwerpen verzamelen

10.2018 Planning fase 2

04.07.2018 Samen de schouders onder de Zeeuwse Omgevings-visie 2021