Nieuws en ontwikkelingen

Hier brengen wij u op de hoogte van de vorderingen in het proces naar de Zeeuwse omgevingsvisie 2021

05.03.2020
De ruwe schets van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 is gereed!

13.01.2020
Bijgewerkte planning

18.11.2019
De tweede concept- bouwstenen zijn er!

24 +31.10
Het verslag van de gebiedstafels

10.2019
De eerste concept- bouwstenen zijn klaar!

08.2019
De bouwsteen groepen zijn van start

21.08.2019
De notitie reikwijdte en detailniveau ligt ter inzage

20.08.2019
NOVI ter inzage en geplande informatie bijeenkomst

10.07.2019
De resultaten van de eerste sessie gebiedstafels zijn bekend.

27.06.2019
Terugblik eerste bijeenkomst gebiedstafels

07.06.2019
De Kaderagenda is vastgesteld

15.03.2019
Wat is het aller belangrijkste voor Zeeland?

Eind 2019
Onderwerpen verzamelen

10.2018
Planning fase 2

04.07.2018
Samen de schouders onder de Zeeuwse Omgevings-visie 2021