Samen bouwen we aan de toekomst van Zeeland: Land In Zee.

ZEEUWSE OMGEVINGSVISIE 2021

Logo Provincie Zeeland

De Omgevingswet

Op 1 januari 2021 zou de omgevingswet van kracht gaan. De invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld, zo schrijft minister van Veldhoven aan de Eerste en Tweede Kamer. De invoering stond gepland op 1 januari 2021 maar wordt nu omwille van voorzichtigheid uitgesteld, onder het mom van “je kunt het maar één keer goed doen”.

Naast de situatie rondom het coronavirus zijn er nog andere ontwikkelingen die aanleiding geven om de invoeringsdatum uit te stellen. De minister noemt daarbij ontwikkelingen omtrent de ICT-voorbereidingen en de voortgang van de behandeling van de wetgeving. Een nieuwe datum voor invoering is nog niet in zicht. De komende drie maanden wordt door het Rijk de actuele stand van zaken maandelijks via een voortgangsbrief gepresenteerd. Daaruit volgt hopelijk snel een nieuwe streefdatum voor het invoeren van de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Omgevingswet wordt daarmee de basis voor een integraal beheer van deze vakgebieden. Ook biedt de Omgevingswet een kader voor nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Tegelijk met de Omgevingswet wordt de Nationale Omgevingsvisie opgesteld, kortweg de NOVI genoemd. De NOVI biedt een antwoord op de grote vragen over de fysieke leefomgeving. Voor de totstandkoming van de NOVI wordt nauw samengewerkt met mede-overheden en wordt actief betrokkenheid gezocht van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en inwoners.

De Zeeuwse Omgevingsvisie

Oók tegelijk met invoering van de Omgevingswet moet elke provincie een visie op het gebruik van de ruimte hebben. Die visie is een politiek strategisch instrument voor de koersbepaling van de provincie tot 2050. Gelijktijdig biedt de Omgevingsvisie een duidelijk kader voor iedereen die iets doet waarbij van de omgeving gebruik wordt gemaakt. Via de Omgevingswet 2021 wordt bestaande regelgeving op rijksniveau drastisch vereenvoudigd, en via de Omgevingsvisie geldt dat voor de provinciale regels. De Zeeuwse Omgevingsvisie vormt een kader voor de gemeentelijke Omgevingsvisies, die tussen 2021 en 2024 van kracht worden.

De fysieke en sociale leefomgeving

In de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 is aandacht voor twee soorten ruimtebeleving

  • De fysieke leefomgeving Dat gaat over wat je van je omgeving ziet, hoort, voelt of ruikt. Is er natuur, biodiversiteit, industrie, woon je vlak aan zee of in een nieuwbouwwijk? Daar horen specifieke geuren en geluiden bij.
  • De sociale leefomgeving Daarmee bedoelen we een onzichtbaar deel van je leefomgeving. Bereikbaarheid valt daaronder, maar ook sociale veiligheid. Is het prettig wonen hier? Mag ik met mijn hond in het bos wandelen? Hoever is het naar de kruidenier, de bibliotheek of het theater? Waar is de dichtstbijzijnde polikliniek? Heb ik toegang tot een wifinetwerk? De fysieke en de sociale leefomgeving zijn van even groot belang voor ons welbevinden.

Hoe wordt de Omgevingsvisie gemaakt

De Omgevingsvisie maken is mensenwerk. Zoveel mensen, zoveel invalshoeken! In 2018 is er een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Meer dan 200 groeperingen hebben daar vanuit hun eigen expertise aandachtspunten voor onderwerpen geleverd. Die zijn in overleg geclusterd tot meer dan 20 bouwstenen. Per bouwsteen is er een klein groepje schrijvers/ meedenkers gevormd. Halverwege 2019 is er per bouwsteen nagedacht over antwoorden op vragen over trends, ontwikkelingen en ambities voor Zeeland in 2050.

De toekomst, hoe ziet de Zeeuwse jeugd Zeeland in 2050?