AGENDA EVENEMENTEN EN BIJEENKOMSTEN

Wij willen uw en onze tijd goed benutten. Daarom proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij al geplande afspraken en bijeenkomsten.


Gebiedstafels

Gezocht: Zeeuwse werkpaarden (m/v)


ZEEUWSE OMGEVINGSVISIE 2021


Heeft u een hart voor Zeeland? En wilt u meedenken en meewerken aan de inhoud van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021? En over hoe we Zeeland willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen?


Graag!


De komende maanden gaan we met elkaar aan de slag om de inhoud van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 vorm te geven. De eerste werkbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 27 juni 2019 (klik op de knop hieronder voor het verslag). Het doel van deze bijeenkomst was om per hoofdonderwerp met elkaar te brainstormen over huidige situatie, trends en ontwikkelingen en ambities. Nu is het tijd voor het verwerken van de gegeven input en het organiseren van de vervolgstappen.

De volgende gebiedstafelbijeenkomsten staan gepland voor 24 en 31 oktober 2019, u ontvangt hier te zijner tijd een uitnodiging voor.