AGENDA EVENEMENTEN EN BIJEENKOMSTEN

Wij willen uw en onze tijd goed benutten. Daarom proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij al geplande afspraken en bijeenkomsten.


Hier kunt u ons tegenkomen:

Gebiedstafels

Gezocht: Zeeuwse werkpaarden (m/v)


ZEEUWSE OMGEVINGSVISIE 2021


Heeft u een hart voor Zeeland? En wilt u meedenken en meewerken aan de inhoud van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021? En over hoe we Zeeland willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen?


Graag!


De komende maanden gaan we met elkaar aan de slag om de inhoud van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 vorm te geven. De eerste werkbijeenkomst vindt plaats op 27 juni.


Het doel is om per hoofdonderwerp met elkaar te brainstormen over huidige situatie, trends en ontwikkelingen en ambities.


Zoals afgesproken op 15 maart verdelen we de opgehaalde hoofdonderwerpen over 4 gebiedstafels die zich elk op een gebiedstype richten. In deze tafels gaan we bouwstenen opstellen voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Daar waar andere trajecten overlappen met de Omgevingsvisie, zullen we ervoor zorgen dat we geen dubbel werk doen.


In de bijlage staat een overzicht van de hoofdonderwerpen per gebiedstafel. Tijdens de bijeenkomst kunt u zich aanmelden als mede-opsteller van een bouwsteen.


De inschrijving voor de bijeenkomtt op 27 juni isis inmiddels gesloten.


Met vriendelijke groet,


Team Zeeuwse Omgevingsvisie 2021