Een duurzame en innovatieve economie

De unieke ligging van Zeeland biedt kansen voor innovatieve en duurzame ondernemingsvormen, voor alternatieve vormen van vervoer. Er is altijd ruimte om te pionieren.

Veel Zeeuwen vinden werk in de toeristenbranche, het MKB en de industrie.

In een circulaire Zeeuwse economie vinden de verschillende branches elkaar en moeten zij op een ander niveau samenwerken, niet alleen als leverancier/afnemer van een grondstof, energie of eindproduct, maar ook van het restproduct. Door deze samenwerking wordt gewerkt aan een kringloop die zo laag mogelijk gesloten wordt. Door het produceren en gebruiken van lokale grondstoffen wordt hier invulling aan gegeven.

De circulaire economie beïnvloedt niet alleen de hele menselijke samenleving maar is ook van grote invloed op het milieu en de bodem. Op de transportsector en op de provinciale infrastructuur. Op de energievoorziening en –behoefte. Er ontstaat werkgelegenheid in nieuwe sectoren. Circulaire economie raakt aan alle sectoren waarin werk wordt verzet, dus aan alle andere uitdagingen binnen de Omgevingsvisie.


Onderwerpen in de uitdaging: Een duurzame en innovatieve economie

Arbeidsmarkt

Circulaire economie

Havens en bedrijven

Recreatie en toerisme

Transport en infrastructuur

Visserij

Een duurzame en innovatieve economie

  • Zo goed mogelijk (her)gebruik van producten, grondstoffen en energie
  • Sluiten van kringlopen, dat wil zeggen: het afval van het ene bedrijf, is een ingrediënt voor het andere bedrijf.

Hoe zorgen we voor een duurzame en innovatieve economie in 2050?

In 2050 heeft Zeeland net als de rest van Nederland een circulaire economie . De meeste bedrijven maken gebruik van stoffen die door andere niet gebruikt worden of worden gezien als afval. Hierdoor werken bedrijven en fabrieken beter samen. Nieuwe manieren van producten maken of verwerken zorgen er voor dat dit winst oplevert. Stoffen of materialen waarvan iets nieuws wordt gemaakt, zijn in de biobased economie zoveel mogelijk plantaardig. Ze worden als dat kan, door Zeeuwse boeren verbouwd en verkocht aan productiebedrijven in onze provincie. Het Zeeuwse onderwijs sluit aan op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven biedt werk op maat. Vervoer van producten gebeurt op een moderne en veilige manier. Waar dingen door buizen worden vervoerd zijn geen zware vrachtauto’s nodig. Deze buisleidingen zorgen van verplaatsing van goederen van en naar fabrieken en bedrijven; ook tussen de verschillende haventerreinen. Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt zoveel mogelijk plaats op ruime afstand van woongebieden. De haven- en industriegebieden bieden plaats aan productiebedrijven. De bestaande bedrijventerreinen worden steeds weer verbeterd. Hierdoor wordt de mooie omgeving in andere delen van Zeeland gespaard.

In Zeeland wordt werk gemaakt van vernieuwing. Er zijn financieringsvouchers beschikbaar en ondernemers nemen deel aan kennistrajecten. Hierbij werken ze samen met scholen en studenten, aan oplossingen voor de uitdagingen waar Zeeuwse bedrijven voor komen te staan. Zeeuwse proeven en proeftuinen op allerlei gebied leveren een goede bijdrage aan de economie.

Zeeuwse bedrijven spelen actief in op de ontwikkelingen van dit moment. Bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van de natuur, zoals de visserij, werken in evenwicht met de natuur en houden bij hun werkzaamheden steeds rekening met de natuur.