De TWEEDE concept

Bouwstenen

Hier vindt u de tweede concepten van de bouwstenen. De opbrengst van de bijeenkomsten is hier in verwerkt en er is hier en daar meer focus aangebracht. De tweede concept bouwsteen is te openen via de gekleurde balk behorend bij het onderwerp.

Let op!! niet van iedere bouwsteen is een tweede concept beschikbaar deze zijn aangeduid met *. Bij deze bouwstenen vindt u de eerste concept bouwsteen.

De bouwstenen zijn onderverdeeld naar gebiedstypen. De kleuren corresponderen met de verschillende gebiedstypen. Groen voor landelijk gebied, rood voor stedelijk gebied, blauw voor kust en deltawateren en paars voor havens en industriegebied. Bij geel is informatie te vinden over de klimaatadaptatie strategie en de regionale energie strategie, die een apart traject volgen.

A1


Archeologie


A2


Bodem

B


Cultureel erfgoed

C


Landbouw, aquacultuur

D -> K + L


Leefbaarheid -> K

Bevolkingsontwikkeling -> L

E


Natuur, biodiversiteit

F


Platteland, landschap, ruimtelijke kwaliteit

G


Zoet water, watersysteem

H


Bereikbaarheid

I.1


Gezondheid

I.2


Straling

J


Onderwijs

K


Voorzieningen

L


Wonen en woonomgeving

M -> L


Woonomgeving -> Wonen

N


Evenementen en promotie

O


Recreatie en toerisme, watersport, verblijfsrecreatie

P*


Visserij

Q


Deltawateren

R.1


Arbeidsmarkt

R.2*


Economie

S


Circulaire economie

T


Transport en infrastructuur

U.1


Milieu en geluid

U.2*


Laag frequent geluid (LFG)

V*


Klimaatadaptatie Strategie

W*


Regionale Energie Strategie