AGENDA EVENEMENTEN EN BIJEENKOMSTEN

Wij willen uw en onze tijd goed benutten. Daarom proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij al geplande afspraken en bijeenkomsten.


Gebiedstafels

De komende maanden gaan we met elkaar aan de slag om de inhoud van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 vorm te geven. De eerste werkbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 27 juni 2019 (klik op de knop hieronder voor het verslag). Het doel van deze bijeenkomst was om per hoofdonderwerp met elkaar te brainstormen over huidige situatie, trends en ontwikkelingen en ambities. Nu is het tijd voor het verwerken van de gegeven input en het organiseren van de vervolgstappen.


De tweede ronde gebiedstafels vindt plaats op:
24 oktober in de ochtend: Stedelijk gebied

24 oktober in de middag: Havens en industriegebieden

31 oktober in de ochtend: Landelijk gebied

31 oktober in de middag: Kust en Deltawateren