AGENDA EVENEMENTEN EN BIJEENKOMSTEN

Wij willen uw en onze tijd goed benutten.

Daarom proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij al geplande afspraken en bijeenkomsten.

GEBIEDSTAFELS 16 maart & 19 maart

AFGELAST!!!

Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft team Omgevingsvisie noodgedwongen moeten besluiten de gebiedstafelbijeenkomsten te annuleren en te vervangen door een internetconsultatie.   De internetconsultatie is te vinden via deze link, en beschikbaar tot 24 maart.

Het doel van de internetconsultatie is het toetsen van de in de ruwe schets geconstateerde dilemma’s en het inventariseren van de in te zetten instrumenten.

Ook de integratiegroepen zullen worden vervangen door een andere, mogelijk digitale vorm.

AMBTELIJKE INTEGRATIEGROEP 18 maart

In de ambtelijke integratiegroep zal de ruwe schets van de Omgevingsvisie voorgelegd worden aan ambtelijke vertegenwoordigers van partijen in de bestuurlijke integratiegroep.

Deze bijeenkomst zal gaan over de ruwe schets van de Omgevingsvisie en de kansen, knelpunten en dilemma's die daarin beschreven staan.

BESTUURLIJKE INTEGRATIEGROEP 30 maart

In de bestuurlijke integratiegroep zal de ruwe schets van de Omgevingsvisie voorgelegd worden aan bestuurlijke vertegenwoordigers van Natuur/Milieu/Landschap, Onderwijs&Onderzoek, Landbouw, Visserij, Cultuur, Recreatie, Industrie, Bouw, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen en Gemeenten.

Deze bijeenkomst zal gaan over de ruwe schets van de Omgevingsvisie en de kansen, knelpunten en dilemma's die daarin beschreven staan.

VERBEELDING GEBIEDSTAFELS EN INTEGRATIEGROEPEN

image