AGENDA EVENEMENTEN EN BIJEENKOMSTEN

Wij willen uw en onze tijd goed benutten.

Daarom proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij al geplande afspraken en bijeenkomsten.


Op 7 juni 2019 hebben Provinciale Staten de kaderagenda van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 vastgesteld. In de kaderagenda is vastgelegd dat er in co-creatie met alle betrokkenen wordt gewerkt met bouwstenen, gebiedstafels en een integratiegroep om een Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 op te stellen.


Met de bouwstenen beschrijven we de huidige situatie, welke ontwikkelingen er te verwachten zijn, welke ambities er zijn en hoe en door wie deze kunnen worden gerealiseerd. 24 en 31 oktober zijn de bouwstenen door de deelnemers van de gebiedstafels besproken, aangevuld of aangepast en zijn mogelijke dilemma’s geïnventariseerd. Als deze stap is afgerond legt een bestuurlijke integratiegroep verbanden tussen de bouwstenen en de gebiedstafels, en besluit over de mogelijke dilemma’s. De integratiegroepen zijn onderdeel van de stappen om de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 via co-creatie vorm te geven.

Ambtelijke integratiegroep
Eind november

De ambtelijke integratiegroep bestaat uit ambtelijke vertegenwoordigers van de sectoren Natuur/Milieu/Landschap, Onderwijs/Onderzoek, Landbouw, Cultuur, Recreatie, Industrie, Bouw, Rijkswaterstaat, Waterschap, Gemeenten en Provincie. Zij maken gezamenlijk de eerste slag om de dilemma's, knelpunten en milieueffecten tussen de bouwstenen en gebieden bloot te leggen.

Bestuurlijke integratiegroep
9-12-2019

De resultaten van deze eerste integratieslag door de ambtelijke integratiegroep gaan naar de bestuurlijke integratiegroep, waar de afwegingen en besluiten worden gemaakt over de dilemma's en knelpunten. De bestuurlijke integratiegroep bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de sectoren Natuur/Milieu/Landschap, Onderwijs/Onderzoek, Landbouw, Cultuur, Recreatie, Industrie, Bouw, Rijkswaterstaat, Waterschap, Gemeenten en Provincie.