AGENDA EVENEMENTEN EN BIJEENKOMSTEN

De tweede ronde gebiedstafel bijeenkomsten vindt plaats op:

  • 24 oktober in de ochtend: Stedelijk gebied
  • 24 oktober in de middag: Havens en industriegebieden
  • 31 oktober in de ochtend: Landelijk gebied
  • 31 oktober in de middag: Kust en Deltawateren


Wij willen uw en onze tijd goed benutten.

Daarom proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij al geplande afspraken en bijeenkomsten.


GEBIEDSTAFELS 24 & 31 OKTOBER

De afgelopen tijd hebben mensen van allerlei partijen hard gewerkt aan het opstellen van bouwstenen voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. We zijn heel blij met die betrokkenheid en samenwerking!

Nu willen we met u de volgende stap zetten, richting het samenvoegen van de bouwstenen tot de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.


We organiseren op 24 en 31 oktober gebiedstafels om de concept bouwstenen per gebiedstafels te bespreken.

De inschrijftermijn voor deze gebiedstafels is inmiddels gesloten.


Doelen van de gebiedstafel bijeenkomsten zijn:

  • het aanvullen van de bouwstenen vanuit andere invalshoeken;
  • het signaleren van relaties en eventuele knelpunten tussen bouwstenen; dit is input voor de integratiegroep;
  • het verkennen van consensus over de bouwstenen;
  • het verkrijgen van een gezamenlijk beeld van de kernkwaliteiten van Zeeland die een basis zullen vormen voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.


De bijeenkomsten zijn een combinatie van dialoogsessies en een bouwstenenmarkt. Per gebiedstafel worden de bouwstenen van die gebiedstafel besproken.


U kunt de concept bouwstenen hier bekijken.