Achterbanraadpleging

Achterbanraadpleging

We leggen de voorontwerp omgevingsvisie terug bij de achterban van alle organisaties die eraan hebben meegewerkt. We kijken uit naar de reactie namens uw organisatie. Met deze reacties kunnen we het document verder verbeteren voordat het de officiële inspraakprocedure in gaat. Daarnaast willen we de partijen vragen of we op ze mogen rekenen in de uitvoering van de acties zoals die zijn opgenomen in de visie. Ten slotte willen we nagaan of de visie en verordening op een breed draagvlak in Zeeland kunnen rekenen en wat we kunnen doen om dat draagvlak te vergroten.

Naast de bevraging van al aangesloten partners is er ook een wijde uitvraag gedaan via social media, gemeentelijke websites, de provinciale website en andere kanalen. U had de mogelijkheid een webformulier in te vullen om uw mening te geven over de concept-omgevingsvisie. De resultaten van deze web-uitvraag kunt u vinden op de pagina resultaten achterbanraadpleging.

Webinars

De Provincie Zeeland organiseerde op 10 en 11 maart een webinar over het voorontwerp van de Zeeuwse Omgevingsvisie en-verordening. Het webinar had als doel snel inzicht te geven in de vier maatschappelijke uitdagingen en een aantal van de daarbij horende thema’s die centraal staan in de Zeeuwse Omgevingsvisie. In het webinar geven gedeputeerde Dick van der Velde en opgavemanager Alexandra Scherbeijn een toelichting en beantwoorden vragen. Andere sprekers zijn Kees Weststrate, Erik van Oosten en Ludo Snijders. U kunt de webinars via onderstaande links terug kijken.

Tijdens de webinars zijn veel vragen gesteld. Deze vragen en hun antwoorden kunt u terug vinden op de pagina: Vragen uit het Webinar