Zeeuwse omgevingsvisie 2021

Achterbanraadpleging

We leggen de voorontwerp omgevingsvisie terug bij de achterban van alle organisaties die eraan hebben meegewerkt. We kijken uit naar de reactie namens uw organisatie. Met deze reacties kunnen we het document verder verbeteren voordat het de officiƫle inspraakprocedure in gaat. Daarnaast willen we de partijen vragen of we op ze mogen rekenen in de uitvoering van de acties zoals die zijn opgenomen in de visie. Ten slotte willen we nagaan of de visie en verordening op een breed draagvlak in Zeeland kunnen rekenen en wat we kunnen doen om dat draagvlak te vergroten.

Vervolg

Na de achterbanraadpleging verwerken wij de reacties in de Omgevingsvisie en -verordening. Deze bespreken wij in de integratiegroep. Daarna wordt de ontwerpversie van de visie en verordening opgesteld en formeel ter inzage gelegd. Uiteindelijk nemen Provinciale Staten een besluit over de visie en verordening in het najaar van 2021.

Data en documenten

Achterbanraadpleging 14 januari t/m 26 maart 2021. Voor gemeenten 14 januari t/m 21 april 2021.

Reacties namens uw organisatie zien wij graag tegemoet. We verwijzen u hiervoor graag naar de brief die uw organisatie heeft ontvangen. Daarnaast zijn we bereikbaar op het emailadres omgevingsvisie@zeeland.nl

De voorontwerpen omgevingsvisie en -verordening, de milieueffectrapportage en meer documenten zijn te downloaden via onderstaande knop.