De eerste concepten van de

Bouwstenen

Hier vindt u de eerste concepten van de bouwstenen, die bedoeld zijn om samen te bespreken tijdens de gebiedstafels op 24 en 31 oktober. Klik op de letter van de bouwsteen om de link naar de concepttekst te openen.


Per onderwerp hebben we een inventarisatie gedaan van de huidige situatie, trends en ontwikkelingen, en ambities voor 2050. Samen met 150 netwerkpartners van ongeveer 60 organisaties hebben we in één ochtend bijna alle 39, door u en andere partners aangedragen onderwerpen langs zien komen.


De opgehaalde onderwerpen zijn onderverdeeld in gebieden, per gebied is een aparte gebiedstafel ingericht. De kleuren corresponderen met de verschillende gebieden. Groen voor landelijk gebied, rood voor stedelijk gebied, blauw voor kust en deltawateren en paars voor havens en industriegebied. Bij geel is informatie te vinden over de klimaatadaptatie strategie en de regionale energie strategie, die een apart traject volgen.


A1


Archeologie


A2


Bodem


B


Cultureel erfgoed


C


Landbouw, aquacultuur


D -> K + L


Leefbaarheid naar K

Bevolkingsontwikkeling naar L

E


Natuur, biodiversiteit


F


Platteland, landschap, ruimtelijke kwaliteit

G


Zoet water, watersysteem


H


Bereikbaarheid


I.1


Gezondheid


I.2


Straling


J


Onderwijs


K


Voorzieningen


L


Wonen en woonomgeving


M -> L


Woonomgeving samen met Wonen


N


Evenementen en promotie


O


Recreatie en toerisme, watersport, verblijfsrecreatie

P


Visserij


Q


Deltawateren


R.1


Arbeidsmarkt


R.2


Economie


S


Circulaire economie


T


Transport en infrastructuur


U


Milieu en geluid


V


Klimaatadaptatie Strategie


W


Regionale Energie Strategie