De eerste concepten van de

Bouwstenen

Hier vindt u de eerste concepten van de bouwstenen die samen zijn besproken tijdens de gebiedstafels op 24 en 31 oktober en de opbrengst daarvan. De concept bouwsteen is te openen via de letter in de kop, de opbrengst via de tekst "Opbrengst dialoogsessies".


De bouwstenen zijn onderverdeeld naar gebiedstypen. De kleuren corresponderen met de verschillende gebiedstypen. Groen voor landelijk gebied, rood voor stedelijk gebied, blauw voor kust en deltawateren en paars voor havens en industriegebied. Bij geel is informatie te vinden over de klimaatadaptatie strategie en de regionale energie strategie, die een apart traject volgen.


A1


Archeologie


A2


Bodem


B


Cultureel erfgoed


C


Landbouw, aquacultuur


D -> K + L


Leefbaarheid naar K

Bevolkingsontwikkeling naar L


E


Natuur, biodiversiteit


F


Platteland, landschap, ruimtelijke kwaliteit

M -> L


Woonomgeving samen met WonenN


Evenementen en promotie


O


Recreatie en toerisme, watersport, verblijfsrecreatie

P


Visserij


Q


Deltawateren


R.1


Arbeidsmarkt


R.2


Economie


S


Circulaire economie


T


Transport en infrastructuur


U.1


Milieu en geluid


U.2


Laag frequent geluid (LFG)V


Klimaatadaptatie StrategieW


Regionale Energie Strategie