DE ZEEUWSE OMGEVINGSVISIE

Omgevingsvisie vastgesteld in Provinciale Staten

Provinciale Staten hebben op 12 november 2021 de Zeeuwse Omgevingsvisie vastgesteld! De ambities voor 2050 en de doelen voor 2030 voor Zeeland liggen vast. Dit is de stip op de horizon voor het beleid van de provincie Zeeland. Een mijlpaal waar we trots op zijn! Wat is er de afgelopen drie jaar allemaal gebeurd? Op 4 juli 2018 werd het startsein gegeven voor het proces met als resultaat deze visie. De wereld zag er toen nog heel anders uit. Andere gedeputeerden, nog geen visie voor Zeeland in 2050 en Corona was alleen nog maar een biertje. Door aan te sluiten bij zo veel mogelijk bestaande bijeenkomsten zijn de belangrijkste onderwerpen voor Zeeland in 2050 opgehaald, dit waren 521 onderwerpen! Om van die 521 onderwerpen te komen tot een visie zijn ze onderverdeeld in 27 bouwstenen en gegroepeerd in 4 Zeeuwse Ambities. De Zeeuwse Omgevingsvisie is via co-creatie opgesteld door 25 collega’s vanuit de provincie en 25 mensen vanuit 15 andere organisaties. Ook hadden we 80 meedenkers. In totaal waren 50 organisaties betrokken bij het opstellen. We hebben meer dan 65 bijeenkomsten georganiseerd en de nieuwsbrieven over de Omgevingsvisie worden aan 650 adressen bij meer dan 200 organisaties verstuurd. Bij de achterbanraadpleging hebben 75 burgers en 50 organisaties gereageerd. Het resultaat van al die gezamenlijk inspanning mag er zijn. Een toekomstvisie voor heel Zeeland die met zo veel partijen in co-creatie is opgesteld. Wij als team Omgevingsvisie waren en zijn nog steeds blij met de massale bereidheid om mee te doen en mee te denken. Nu de volgende stap, het in de praktijk brengen van de Ambities, doelen en acties. Hoe ga jij bijdragen aan de Zeeuwse ambities en doelen uit de Visie? Heb je inspirerende voorbeelden? Deel dit dan met ons via het invulformulier. De resultaten worden regelmatig gepost op dit magazine voor inspiratie en kennisdeling.

Download de Zeeuwse Omgevingsvisie hier

Ga naar de publicatie op Zeeland.nl