Slotevent Leve(n)de Bodem, 5 september 2019

logo Interreg Vlaanderen-Nederland

De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Land- en tuinbouwers stellen zich dan ook de vraag hoe ze de algemene toestand van hun bodem kunnen inschatten én verbeteren. Het Interreg-project Leve(n)de Bodem zocht en vond een antwoord.

Tijdens de slotbijeenkomst blikken we terug op de hoogtepunten van het project en kijken we hoe we in de toekomst kunnen blijven werken aan een betere bodemkwaliteit.