Stimuleringsregeling jeugdevenementen

Taal- en cultuurverschillen vormen een grensbelemmering voor onder meer onderwijs en arbeid. Hoe kleiner de kennis van de buurtaal en cultuur, hoe groter de grensbarrière. Door jongeren uit te wisselen via gezamenlijke sport- en cultuurevenementen, maakt de jeugd spelenderwijs kennis met de buren, elkaars taal en cultuur. Hierdoor vervagen grenzen.


Daarom is het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) samen met de buurlanden België en Duitsland het programma 'Onbegrensd' gestart. Zo ondersteunt BZK sport- en cultuurevenementen die aandacht vragen voor taal- en cultuurverschillen. Het programma is op 9 mei 2019 gelanceerd.


Evenementen die gericht zijn op Nederlandse, Belgische en/of Duitse jongeren tussen 10 en 20 jaar die wonen in de grensregio kunnen in aanmerking komen voor financiering of praktische ondersteuning.