Nieuwe openstellingen

Er zijn weer de nodige nieuwe subsidierondes gestart of op komst. OPZuid is in de meest recente Nieuwsbrief (eerste week juni) al uitgebreid aan de orde gekomen.

Maar ook voor de landbouw zijn er diverse nieuwe openstellingen.

landbouw-machine op het land

Openstelling 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen'

van 13 mei 2019 t/m 12 juli 2019

De maatregel 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen' is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op het gebied van innovatie en duurzaamheid kunnen versterken en hun koploperspositie kunnen behouden.

De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid of biodiversiteit.

* Tip: als u op de link klikt, komt u op de POP3 webpagina terecht. Voor details over de desbetreffende regeling scrollt u naar beneden, waar u de diverse hoofdstukken over de diverse regelingen vindt.

Kassen

Openstelling 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen; water'

van 13 mei 2019 t/m 12 juli 20
19

De maatregel ‘fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen; water’ is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op het gebied van watermanagement kunnen versterken en hun koploperspositie op het gebied van innovatie en duurzaamheid kunnen behouden.

De modernisering op het gebied van watermanagement moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid of biodiversiteit.

Tractor aan het hooien

Openstelling 'Regeling trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Provincie Zeeland'

van 17 april 2019 t/m 12 juli 2019

Deze openstelling is bedoeld voor demonstraties, het verzorgen van trainingen, workshops of onderlinge coaching aan een groep van landbouw­onder­nemers die de volgende doelstellingen hebben:

  1. het informeren over innovaties en modernisering zoals passend bij een transitie naar een meer volhoudbare landbouw;
  2. de toepassing ervan te bevorderen rond één of meerdere thema’s als genoemd in artikel 2.1.1. van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Zeeland.
Koeien op de dijk

Openstelling 'Samenwerking voor Innovatie Zeeland'

van 6 mei t/m 2 september 2019

Deze openstelling is bedoeld voor projectmatige samenwerkingsverbanden in de agrarische sector, gericht op uitvoering van een innovatief project waarbij de activiteiten voldoen aan de volgende kenmerken:

  1. zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis;
  2. dragen bij aan het realiseren van een transitie naar een meer volhoudbare landbouw en/of het bevorderen van de biodiversiteit in het agrarisch gebied;
  3. dragen bij aan één of meerdere van in de regeling genoemde thema’s.
Bloesem gemeente Kapelle

Openstelling LEADER

van 10 december 2018 tot juli 2020

Als het om LEADER gaat, kunnen stichtingen, verenigingen, particulieren en andere private partijen ook een aanvraag indienen.

Met de LEADER-regeling kan worden ingezet op plaatselijke ontwikkelingen. Deze regeling is bestemd voor projecten die vallen in het kader van de 'bottom-up' benadering van vitalisering van het platteland.

Voor deze regeling wordt Zeeland onderverdeeld in 2 regio's: Zeeuws-Vlaanderen en Midden- en Noord-Zeeland. De projecten moeten aansluiten bij thema’s als, bij voorbeeld, lokale landbouwproducten, lerend werken, zorg voor de streek, samenwerking vrijetijdseconomie en dergelijke.