Vooruitblik

Samen werken aan wereldopgaven

Hoewel zowel provinciebestuur als ambtelijke organisatie zich bij de Provincie Zeeland dagelijks inzet voor Zeeland en haar inwoners, reikt hun opdracht verder dan de (provincie)grenzen. Klimaatverandering, de vluchtelingencrisis en nu de coronacrisis wakkeren dit besef nog meer aan. Han Polman: “Wereldvraagstukken zijn voelbaar en vertalen zich naar regionale en lokale opgaven.”

Buiten is het vijftien graden. Niet gebruikelijk voor de maand november. We worden allemaal met klimaatverandering geconfronteerd. Veroorzaakt door de mens of natuur, feit blijft dat er iets moet gebeuren. Als de mens niet anders met deze wereld omgaat, komen we voor een nog groter probleem te staan. Deze ontwikkelingen lopen ook door in het werk van de Provincie Zeeland, betoogt commissaris Polman: “Eigenlijk heeft al ons werk een internationale component: we zijn steeds afhankelijker geworden van ontwikkelingen in de hele wereld.”

De coronacrisis is de zoveelste internationale crisis die het besef aanwakkert dat we van elkaar afhankelijk zijn en landen de handen ineen moet slaan. “Dat besef zou moeten doorwerken in hoe we met onze maatschappelijke opgaven omgaan. We kunnen en moeten echt leren van andere landen en andersom, ongeacht cultuur of afkomst. We zijn allemaal mens en we zitten in hetzelfde schuitje.”

In 2015 kreeg Nederland te maken met de vluchtelingencrisis. “Mensen stonden aan de deur zonder een dak boven hun hoofd. Zeeland heeft zich toen van zijn beste kant laten zien door deze mensen op te vangen.” Komende jaren zal dat ook een thema zijn. “De gemeenten hebben hier een belangrijke rol in. Er zullen afspraken worden gemaakt over gezamenlijke huisvesting en inburgering, en over opvang op een aantal locaties die kunnen meeademen met de behoefte aan opvang die in de tijd kan variëren.”

Daarnaast zijn er meer mensen nodig op de Zeeuwse arbeidsmarkt. “Arbeidsmigranten, andere migranten, vluchtelingen die asiel aanvragen en krijgen: het zijn nieuwe Zeeuwen. Het zou mooi zijn als het ze lukt snel in te burgeren, zodat ze hier een goede toekomst tegemoet gaan.”

Colofon