Ontmoetingen, werkbezoeken en onderscheidingen


In andere jaren reisde commissaris Han Polman gedurende het jaar de hele provincie door. Voor werkbezoeken, officiële bijeenkomsten en overleggen of voor meer ceremoniële aangelegenheden. Dit jaar was dat anders, ging vooral veel digitaal. En als iets wel doorging, bevonden de deelnemers zich op gepaste afstand van elkaar. Een paar hoogtepunten.


Routeboek Deltawerken

“Nederland is een prachtig en veelzijdig land om te ontdekken, op zowel de motor als met de auto.” Dat schrijft DUS-Events (De Ultieme Schakel) in augustus in zijn persbericht om ‘Ontdek de Deltawerkenrouteboek’ onder de aandacht te brengen. “Het doel is de Nederlandse en regionale economie te versterken door het maken van leuke arrangementen en mensen van buitenaf naar de regio te halen en te ontzorgen.” Ontdek de Deltawerkenroute biedt routes door het Zuidwestelijke Deltagebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant die een link hebben met de Watersnoodramp van 1953 en de bouw van dertien Deltawerken. Arend-Jan van der Vlugt van DUS-Events overhandigde het boek aan Siemco Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum en aan commissaris Polman.


Heropening De Meestoof

Het was toch wel een vrij unieke aangelegenheid, die 13e juni. Op die dag vervulde commissaris Polman namelijk een soort dubbelrol. Want niet alleen mocht hij het vernieuwde Museum Meestoof in Sint Annaland openen, tegelijk opende de commissaris de tentoonstelling 75 jaar Eendrachtbode, de krant die al zo lang zo nauw verbonden is aan het leven op Tholen. Polman, tijdens de opening: “En dat is precies wat Museum De Meestoof en in het bijzonder ook de tentoonstelling 75 jaar Eendrachtbode aan hun bezoekers laten zien. Zij geven ons een inkijkje in onze geschiedenis, in onze herkomst en in de ontwikkelingen en gebeurtenissen die ons in de loop van vele jaren mede hebben gevormd."


Zeeuwse Boekenprijs

Het was natuurlijk niet zo feestelijk als voorgaande jaren maar de winnaars zullen niet minder blij geweest zijn met hun Zeeuwse Boekenprijs. Die ging dit jaar naar Tobias van Gent en Hans Sakkers voor hun ‘Slag om de Schelde 1944. De beslissing in de strijd om West-Europa’. De auteurs ontvingen, tijdens een door de coronamaatregelen aangepaste korte bijeenkomst, uit handen van juryvoorzitter Polman elk een fotokunstwerk van de Zeeuwse kunstenaar Janne van Gilst en het juryrapport. Aan de prijs is bovendien een bedrag van 1.000 euro verbonden.


Koninklijke onderscheidingen

De commissaris geeft op basis van het verzoek van de burgemeester advies aan het Kapittel voor de Civiele Orden voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen. Dit jaar hebben burgemeesters naast de fysieke uitreiking dat soms ook digitaal moeten doen. In totaal werden er in 2020 in Zeeland 204 lintjes uitgereikt. Dat leverde 180 nieuwe leden, 22 ridders en 2 officieren in de Orde van Oranje-Nassau op voor Zeeuwen die zich op allerlei manieren hebben ingezet voor de (Zeeuwse) samenleving.


Zilveren Anjer

Het was de bedoeling dat Kees Bos de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit handen van prinses Beatrix zou ontvangen, maar vanwege de coronamaatregelen kon dat helaas niet doorgaan. En dus toog commissaris Polman richting Koudekerke om de heer Bos in diens eigen tuin en op gepaste afstand een brief van de prinses te overhandigen. Er wordt bekeken of de uitreiking door prinses Beatrix alsnog in 2021 kan plaatsvinden.

Op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds is te lezen dat Kees Bos (1937) tijdens zijn werkzame leven journalist en docent geografie was. “Beide talenten heeft hij na zijn pensioen samengebracht als auteur van diverse publicaties over Zeeland. Bijzonder zijn de landschapsatlassen van Walcheren en de Oosterschelde, die van grote waarde zijn voor de geografische wetenschap en het nationaal cartografisch erfgoed. De atlassen geven niet alleen inzicht in het roerige Zeeuwse landschapsverleden maar bieden ook een blik op de ontwikkeling van het landschap van de toekomst.” Het Cultuurfonds maakte een mooi filmpje over Kees Bos.


Boze boeren

Eigenlijk hoort het boerenprotest in het jaarverslag van vorig jaar. Want op 18 december 2019 reden een kleine zeventig tractoren het Abdijplein in Middelburg op, nadat ze ’s ochtends al vroeg vanuit Zierikzee waren vertrokken. Via de Zeelandbrug, Kamperland en de Veerse Gatdam trokken de boeren eerst naar de Middelburgse rechtbank om daarna koers te zetten naar het Provinciehuis. Daar ontvingen gedeputeerde De Bat en commissaris Polman hen met koffie en een bolus. De agrariërs kregen vervolgens alle gelegenheid hun ongenoegen over het stikstofbeleid van het kabinet nog eens kenbaar te maken. De Bat en Polman benadrukten dat er in Zeeland altijd een goed contact is geweest tussen de boeren, hun vertegenwoordigers in de ZLTO en het provinciebestuur. Na een uur verlieten een kleine zeventig agrariërs en hun tractoren het Abdijplein weer. Hun mening was luid en duidelijk overgekomen.


Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen en instellingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Om in aanmerking te komen, moet die ontvanger aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste: de vereniging, stichting of instelling moet minimaal vijftig jaar bestaan. In 2020 ontving Toneelgezelschap De Rederijkers uit Oud-Vossemeer de Erepenning uit handen van burgemeester Van de Velde. Het gezelschap bestaat inmiddels 150 jaar. Daarnaast werd er, ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan, ook een Koninklijke Erepenning toegekend aan Fanfare Vrijheid Eendracht uit Lamswaarde. Die kon vanwege COVID19 nog niet worden uitgereikt. Dat zal naar verwachting in 2021 alsnog gebeuren.


Duiken met De Witte Boulevard

Op uitnodiging van de Nederlandse Onderwater Sportbond mocht de commissaris op een zondag in september onder deskundige leiding van instructeurs van Duikcentrum de Witte Boulevard een zogenoemde introductieduik maken in het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Na een voorbereiding ’s ochtends in het zwembad kon Han Polman ’s middags met eigen ogen vaststellen dat Zeeland onder water net zo mooi is als daarboven.

Nevenfuncties