Nevenfuncties

Sinds begin van dit jaar is Han Polman voorzitter van de Raad van Toezicht van NBTC Holland Marketing. Een organisatie die zich bovenal bezighoudt met toerisme en zich nadrukkelijk richt op het gezamenlijke belang van bezoekers, bedrijven en bewoners. Een nevenfunctie die bij uitstek lijkt te passen bij een commissaris van een toeristische provincie als Zeeland. “Al voor de coronacrisis waren we in Nederland op zoek naar manieren om toerisme te spreiden. En internationale hotspots als Amsterdam hebben echt enorme overlast van soms te grote hoeveelheden toeristen – terwijl Nederland zoveel meer is dan Amsterdam en tulpen. Het NBTC heeft daarom een strategie ontwikkeld om de verhaallijnen van Nederland internationaal onder de aandacht te brengen. Dat zijn bijvoorbeeld de verhaallijnen op het terrein van de Gouden Eeuw, van Van Gogh en de waterwerken in Nederland.” “Na de coronatijd zullen we voortbouwen op die spreiding van toeristen omdat daarmee de leefbaarheid in die overvolle gebieden ook gediend is. Bovendien is het economisch ook aantrekkelijk voor nu misschien nog wat minder bekende plaatsen; de hotspots van de toekomst wellicht.”

“Het NBTC heeft zich dit jaar natuurlijk ook gericht op het zo goed mogelijk terzijde staan van de toeristische sector. Want ook voor deze sector is het een onvoorstelbaar jaar geweest. In Zeeland zag je het ook. Zeker toen de Veiligheidsregio Zeeland moest besluiten even helemaal geen toeristische overnachtingen meer toe te staan. Daarmee waren we strenger dan andere delen van het land. Maar het was nodig om te voorkomen dat de druk op onze gezondheidszorg te groot zou worden. Om vervolgens een goede zomer te hebben waarin er misschien minder buitenlandse toeristen naar Zeeland kwamen maar des te meer Nederlandse. Die kwamen hier op campings en andere verblijfsaccommodaties terecht die zich in no time hadden aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Dat geldt ook voor de restaurants en de culturele instellingen. Daar waren gedeputeerde Anita Pijpelink en ik echt diep van onder de indruk. Het heeft bovendien geleid tot verdere samenwerking tussen culturele instellingen. Er is in die verschillende sectoren enorm geïnvesteerd in de anderhalvemetersamenleving, met looproutes, aangepaste theateropstellingen, toiletgebouwen en afhaalrestaurants bijvoorbeeld. Voor al die mensen hoop ik van harte dat we in 2021 gaandeweg weer terug kunnen naar wat in dat opzicht normaal was. Zodat ze iets kunnen terugverdienen van de misgelopen inkomsten en de gedane investeringen.

De nevenfuncties

Elke commissaris van de Koning heeft nevenfuncties. Soms horen die bij het ambt (zoals het voorzitterschap van het Prins Bernhard Cultuurfonds en – in Polmans geval – van de Roosevelt Foundation), soms betreft het een eigen keuze van de commissaris. Han Polman heeft enkele nevenfuncties in het verlengde van het commissarisschap. Daarnaast zijn er diverse organisaties of initiatieven waar hij zijn naam als steun aan verbindt, zoals beschermheerschappen en lidmaatschappen van comités van aanbeveling. Op de website van de provincie staat een overzicht.Een passende functie

Gevraagd naar de reden waarom hij ‘ja’ zegt tegen een nevenfunctie geeft Han Polman een helder antwoord: “Het moet in het verlengde liggen van mijn werk als commissaris, Zeeland moet er wat aan hebben. Ik moet de kennis die ik opdoe in zo’n nevenfunctie ook weer kunnen gebruiken voor mijn rol in Zeeland. Daarnaast zal je mij niet snel zien als lid van de raad van commissarissen van een commercieel bedrijf. Ik bekleed dus met name aan de overheid gerelateerde functies die een link hebben met Zeeland."

NBTC Holland Marketing

Als Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen is NBTC Holland Marketing volgens de eigen website dé destinatiemanagement-organisatie van Nederland. Op basis van relevante kennis en inzichten heeft het NBTC een nationale visie op toerisme ontwikkeld. Het NBTC verbindt, faciliteert en ondersteunt steden, regio’s, ondernemers en andere partijen bij hun positionering, ontwikkeling en (toeristische) marketing.

Integriteit en Rijkstaken