Hoe corona het jaar bepaalde...

Provinciale Staten

De commissaris van de Koning is zowel voorzitter van Gedeputeerde als van Provinciale Staten. De laatste zou je landelijk kunnen vergelijken met de Tweede Kamer of lokaal met de gemeenteraad. Ook voor Provinciale Staten was het een enerverend jaar.

In maart dit jaar kreeg Nederland te maken met een crisis van ongekende omvang. Door COVID-19 kwam de wereld in één klap tot stilstand. De coronacrisis ontwrichtte het openbare leven en spaarde ook Zeeland niet. Het werd een onzeker en moeilijk jaar vol uitdagingen. De commissaris beschouwt.

“We hebben een vreemd jaar achter de rug. Natuurlijk hoopt iedereen dat het nieuwe jaar een goed werkend vaccin meebrengt. 2021 wordt hopelijk ook een jaar van perspectief. Een jaar waarin we de positieve lessen die we uit het afgelopen periode trokken, kunnen behouden. Thuiswerken is er daar één van. Hoewel er niets boven menselijk contact gaat, zal het (gedeeltelijk) thuiswerken blijven. Dit biedt ook weer kansen voor Zeeland: meer mensen zullen ervoor kiezen om in Zeeland te (blijven) wonen.”

“Daarnaast zagen we hoe kwetsbaar wij als mens eigenlijk zijn. Vanuit die gedachte moeten we nu opnieuw keuzes maken over zaken die voorheen vanzelfsprekend waren. Voor mijzelf betekent het dat contact belangrijk is. Het is cruciaal om naar elkaar te blijven omkijken. In coronatijd moet je ook creatiever zijn om dit contact te behouden. Dan blijkt er veel mogelijk, kijk maar naar de samenwerking tussen ondernemers en overheden die een impuls kreeg. We kunnen alleen problemen overwinnen door het samen te doen. Ik hoop dat dit gedachtegoed ook na de crisis blijft.”

“Van de bezoeken gerelateerd aan corona maakten de werkbezoeken aan de Zeeuwse ziekenhuizen, die ik samen met gedeputeerde Harry van der Maas deed, de meeste indruk op mij. In het ADRZ zette het verplegend personeel zich enorm in om patiënten op een zo menswaardig mogelijke manier op te vangen. Eén van de verpleegkundigen van Zorgsaam vertelde dat ze niet alleen de patiënten behandelen en verzorgen, maar tegelijk ook psychologisch medewerker voor het thuisfront moeten zijn door verbinding mogelijk te maken via een smartphone. Dat had zo’n grote impact op het vaak jonge verplegend personeel, dat raakte mij. Het was ogenschijnlijk rustig in beide ziekenhuizen terwijl ze het ontzettend druk hadden. In november bezochten we ADRZ en Zorgsaam nog eens. Wat mij opviel, was hoe gedisciplineerd en ordelijk het er was. De zorg was ontzettend goed georganiseerd.”

FFA + 75 jaar VN