Het compensatiepakket

“Als je kijkt naar de breedte van het pakket, dan hebben we dat te danken aan onszelf. Aan de Zeeuwen.”

Zeeland heeft de Wind weer in de Zeilen

Eerder in dit jaarverslag was al te lezen dat de marinierskazerne definitief van de baan was. Meteen liet Zeeland een niet mis te verstaan tegengeluid horen. De boodschap was duidelijk: de imagoschade is groot en Zeeland moet ruimhartig worden gecompenseerd. Een pittige klus voor speciaal adviseur Bernard Wientjes die in juni zijn advies Wind in de Zeilen presenteerde.

Het Rijk moest toegeven dat het de fout was in gegaan en dat er niets anders op zat dan over de brug te komen. Staatssecretaris Knops (BZK) was degene die namens het kabinet zou proberen het geschonden vertrouwen te herstellen. Samen met Provincie, waterschap Scheldestromen en gemeente Vlissingen ging hij op zoek naar iemand die de opdracht zou krijgen te onderzoeken waaruit een haalbaar en samenhangend compensatiepakket zou kunnen bestaan. Polman: “De relatie met Den Haag was zodanig bekoeld dat er bemiddeling nodig was om elkaar weer te kunnen vertrouwen. Met het kabinet bespraken we aan welke eisen een adviseur moest voldoen om het proces te leiden. Die vonden we in Bernard Wientjes.”

Wientjes ging voortvarend te werk. Hij sprak met talloze Zeeuwse bedrijven, maatschappelijke organisaties, het onderwijs, overheden en andere betrokken organisaties. Om te oordelen waar in Zeeland mogelijkheden lagen, waar de noden zaten en hoe hij zou kunnen komen tot een breed, structuurversterkend compensatiepakket dat gelijkwaardig zou zijn aan wat de marinierskazerne Zeeland zou hebben opgeleverd. Daarnaast bezocht hij regelmatig de ministeries in Den Haag. Want daar moest de invulling voor het pakket natuurlijk écht vandaan komen. Die moesten het betalen!

In juni presenteerde Wientjes zijn eindrapport ‘Wind in de Zeilen’. Nu, een half jaar later, zijn de eerste resultaten van het compensatiepakket zichtbaar. Han Polman: “Als je kijkt naar de breedte van het pakket, dan hebben we dat te danken aan onszelf. Aan de Zeeuwen.” Hoewel het compensatiepakket over het algemeen wordt gesteund, blijven er ook geluiden te horen over gemiste kansen. Volgens sommigen geldt dat bijvoorbeeld voor de Westerscheldetunnel. “Dat de Westerscheldetunnel tolvrij moet worden is een bestaande afspraak. De vraag was echter of het bedrag dat ervoor nodig is om dat snel te realiseren, overeen zou komen met de beoogde effecten van de marinierskazerne.” Dat bleek niet het geval. Wientjes concludeerde dat dit bedrag beter besteed kon worden aan de werkgelegenheid in Zeeland. “Ondertussen werken we door aan het eerder tolvrij maken van de tunnel.”

Wat zit er in het compensatiepakket?

  • Delta Kenniscentrum Vlissingen, gericht op voedsel, water en energie
  • Grootschalig justitieel complex, met onder meer een extra beveiligde rechtbank, een kenniscentrum tegen ondermijning en een extra beveiligde inrichting.
  • Snellere treinverbinding vanuit Zeeland naar de Randstad, Brabant en Vlaanderen
  • Huisartsenopleiding in Zeeland en een regionaal gezondheidscentrum in Vlissingen.
  • Onderzoek naar onder meer waterstof, elektrificatie en verduurzaming van de Zeeuwse industrie
  • Ongeveer 20 miljoen voor Investeringsfonds Zeeland\
  • Investeringen in verbetering arbeidsmarkt
  • Vergoeding van gemaakte kosten (20 miljoen)
  • Onderzoek naar de afsplitsing van Evides

Burgemeestersbenoeming