Wat 2020 brengt – een vooruitblik

In een jaarverslag kijk je natuurlijk vooral terug maar het is ook een mooie gelegenheid vooruit te kijken. Wat gaat er het komende jaar gebeuren? Welke ontwikkelingen ziet de commissaris op Zeeland afkomen?


‘De zweepslag die iedereen wel voelt, is de noodzaak verder te verduurzamen. Je kunt zeggen: “Wat voor invloed hebben wij als het kleine Zeeland nou op de planeet, wat is ons aandeel in die hele verduurzaming?” Ik vond het mooi dat een van de Statenleden als reactie op zo’n opmerking zei: “Dat is toch niet relevant? Wij willen toch sowieso goed met onze aarde omgaan? Wij willen toch allemaal datgene wat goed is voor Zeeland? Laten we dáárom de uitstoot van verkeerde stoffen verminderen, laten we dáárom op een andere manier werken. Gewoon, omdat het beter is voor Zeeland.” En dat klopt natuurlijk. De wereld heeft een opgave en primair heeft Zeeland die opgave ook. Laten we daar onze eigen standaard zetten.’

“Gewoon, omdat het beter is voor Zeeland.”

Stortbuien en droogte

Zeeland werd de afgelopen jaren geconfronteerd met lange periodes van hitte en droogte maar ook met stortbuien die plotseling kwamen. Het riep vragen op als: hoe vangen we zoetwater op? Hoe zorgen dat we veilig blijven achter de dijken? ‘Bij uitstek in dit deel van West-Europa, in het estuarium dat we zijn, voelen we gewoon dat het klimaat verandert. En dus moeten we de komende jaren met heel Zeeland, met alle organisaties en inwoners in beweging komen.’

Zuinig op Zeeland

‘Ja, er zijn mensen die anders tegen de klimaatverandering aan kijken. Die vragen zich af wat het menselijk aandeel is in die klimaatverandering – maar dat die veranderingen er zijn, kan niemand ontkennen. Die zijn er. Daar is iedereen het wel over eens. En dat we zuinig moeten zijn op Zeeland, dat delen we ook. Dat is een mooie basis om vanuit te werken.’

Onzekere tijden (1)

Een andere belangrijke vraag is hoe het economisch verder zal gaan. In de wereld, in Europa. En welke gevolgen heeft de Brexit? Want dat die na de verkiezingswinst van Johnson doorgaat, lijkt wel zeker. ‘Die toekomst is inderdaad ongewis. Tijden zijn onzeker en ontwikkelingen gaan heel snel. Op sommige zaken kun je je voorbereiden maar voor andere onderwerpen moeten we de flexibiliteit houden om erop in te kunnen spelen.’

Arbeidsmarkt

De krappe arbeidsmarkt helpt niet bij de uitdagingen waarvoor Zeeland zich gesteld ziet. ‘Klopt. In dat opzicht blijft ook het komende jaar een rode draad dat wij mensen nodig hebben: ervaren krachten en jonge talenten. We hebben een groot algemeen belang om Zeeland aantrekkelijk te houden om hier te wonen, te werken en kinderen te krijgen.'

Onzekere tijden (2)

Die onzekere toekomst gaat gepaard met ogenschijnlijk steeds grotere tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. ‘Het is een maatschappelijke ontwikkeling waarvan vaak wordt gezegd dat je daar als overheid niets aan kunt doen. Maar ik denk dat de schaal van Zeeland ons kan helpen. Bij de manier waarop we hier ontmoetingen organiseren, en hoe we elkaar betrekken bij die gezamenlijke onzekerheid. Wij kunnen de provincie van nabij besturen. We kennen de mensen. Als er iets is, dan kunnen we op tijd om tafel – dat gaat over alle organisatie- en functiegrenzen heen. Dat is in onduidelijke tijden ons sterkste wapen, denk ik.’

Colofon

Het jaarverslag van de commissaris van de Koning 2019 is een uitgave van de Provincie Zeeland.


De eerder verschenen edities van het jaarverslag van de Commissaris van de Koning Han Polman zijn te vinden op www.jaarverslagcvdkzeeland.nl.

Terug naar het begin