Verkiezingen 2019

Verkiezingen, versnippering, eendracht

Het afgelopen jaar, op 20 maart 2019, waren er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Twee nieuwe partijen traden toe tot Provinciale Staten: nieuwkomers Forum voor Democratie en Partij voor de Dieren zorgden voor een nieuw geluid in de Staten. De coalitieonderhandelingen leidden er uiteindelijk toe dat het college van CDA, SGP, VVD en PvdA aanbleef, zij het met twee nieuwe gedeputeerden.


Als commissaris van de Koning is Han Polman zowel voorzitter van Provinciale Staten (PS) als van het college van Gedeputeerde Staten (GS). Als je het zou willen vergelijken, zijn PS een soort Tweede Kamer en vormen GS het kabinet. Als voorzitter van beide organen kijkt de commissaris altijd met extra belangstelling uit naar de verkiezingen. ‘Natuurlijk zijn verkiezingen het summum van de democratie. Je hebt écht iets te kiezen. Jij kunt aangeven door wie jij je wilt laten vertegenwoordigen. Dat is een groot goed.’

En hoewel de opkomst voor Provinciale Statenverkiezingen nooit zo hoog is als bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, was die in Zeeland met 59 procent relatief goed. Je zou kunnen stellen dat met vijftien partijen verdeeld over 39 zetels de Staten voor elk wat wils bieden. ‘Wat ik heel mooi vind in Zeeland is dat het Zeeuwse belang – ondanks de versnippering en diversiteit – altijd voorop staat. Als we zaken écht voor elkaar willen krijgen, realiseren we ons dat we dat alleen maar samen kunnen doen. Niet alleen samen als politieke partijen maar ook samen met de Zeeuwen. Dat is de kracht van onze Zeeuwse identiteit.’


Al is vijftien partijen misschien wel wat veel. Het maakt de Statenvergadering er niet per se gemakkelijker en aantrekkelijker op. ‘Het is soms nog even zoeken inderdaad. Maar ik merk dat PS het goed willen doen. Iedereen moet zijn zegje kunnen doen, invloed kunnen hebben. Over veel zaken wordt in consensus besloten maar als het op stemmingen aankomt, is het toch altijd kijken wie er overtuigd kan worden mee te stemmen. Het kenmerk van een democratie is voor mij dat de meerderheid beslist maar dat er rekening wordt gehouden met de minderheid. En dat gaat over het algemeen heel goed in Zeeland. Want we willen allemaal het beste voor Zeeland en de Zeeuwen.’

“Natuurlijk zijn verkiezingen het summum van de democratie. Je hebt écht iets te kiezen. Jij kunt aangeven door wie jij je wilt laten vertegenwoordigen. Dat is een groot goed.”

Na de verkiezingen keerde de oude coalitie terug in een deels nieuwe samenstelling. Carla Schönknecht en Ben de Reu gingen; Dick van der Velde en Anita Pijpelink zijn hun vervangers in Gedeputeerde Staten (GS). Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas bleven aan als gedeputeerde. De cvdK maakt als voorzitter deel uit van GS.

(v.l.n.r. Jo-Annes de Bat, Dick van der Velde, Han Polman, Anita Pijpelink en Harry van der Maas)

Op 20 maart waren er verkiezingen voor Provinciale Staten. Grootste partij werd het CDA met 7 zetels; FVD kwam met 5 zetels de Staten in. Inmiddels zitten er om verschillende redenen inmiddels 15 partijen in Provinciale Staten (PS). De cvdK is voorzitter van PS.

Ambassadeursbezoek