Ontmoetingen en werkbezoeken


Het hele jaar door legt de commissaris van de Koning werkbezoeken af. Aan gemeentebesturen, belangenorganisaties, ondernemers, dorpsraden, vrijwilligersorganisaties en scholen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Han Polman komt daar veelal om zo een nog beter beeld te krijgen van wat er in Zeeland (en soms daarbuiten) zoal leeft en speelt. Een greep uit de werkbezoeken van dit jaar.


Suffe Tutten

‘Anders dan de naam doet vermoeden, vormen de Suffe tutten een heel ondernemende club vrouwen. Op 8 november was ik te gast bij hun ondernemersontbijt in Hof Olmenstein in Kloetinge. Heb het met de dames over van alles gehad maar vooral hoe we Zeeland samen prachtig maken.’


Fruitpluk

‘Met het hele college van Gedeputeerde Staten gingen we op bezoek bij het akkerbouwbedrijf van de familie Priem in Ovezande. Aansluitend plukte ik samen met gedeputeerde Anita Pijpelink peren in Kwadendamme. Tussendoor werden we de hoogte gesteld van het wel en wee op een modern agrarisch bedrijf. Het was een heel leuke en leerzame middag.’

Gemeentebezoek

‘Als commissaris van de Koning wil ik minimaal eens per twee jaar aan iedere gemeente een uitgebreider werkbezoek afleggen. Dan spreek ik met de burgemeester en wethouders, en ontmoet de fractievoorzitters van de verschillende partijen in de raad. Dit jaar hadden we als thema: “Hoe geef je je rol als gemeente vorm bij onderwerpen waar je als gemeente niet alleen over gaat?” Dat zijn interessante bezoeken, waarbij we echt de diepte in kunnen gaan. De gemeenten krijgen de laatste jaren nogal wat op hun bord – denk alleen maar aan het sociaal domein. Dit jaar bezocht ik de gemeenten Hulst (foto), Veere, Sluis en Borsele.’

Naar Schouwen en Goeree

‘We werken in Zeeland veel samen met onze buurprovincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. Zo bezocht ik op 10 april samen met mijn collega van Zuid-Holland, Jaap Smit (zie foto), de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Het is van belang om met de buren grensoverschrijdend samen te werken. Daarvoor zijn dit soort ontmoetingen heel nuttig.’


Boerenlunch

‘Het is niet eenvoudig boer te zijn in deze tijd. Zeker gezien de stikstofproblemen. Daarom zaten en zitten wij in Zeeland ook zeer regelmatig met de ZLTO om tafel.’

Die goede verstandhouding tussen de agrarische sector en het Provinciebestuur werd nog eens benadrukt door de boerenlunch op 25 oktober in de voorhal van de Statenzaal. Leden van de ZLTO en jonge boeren van de ZAJK gingen – onder het genot van door de boeren meegebrachte streekproducten – met Statenleden en gedeputeerden in gesprek. ‘Wij willen laten zien dat we de problemen in de agrarische sector in Zeeland samen – op zijn Zeeuws – willen oplossen.’

Kinderzwerfboek

Boeken door provincies laten zwerven: dat is in het kort het doel van stichting Kinderzwerfboek. In Nederland wonen zo’n 250.000 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar die thuis weinig of geen leesboeken hebben. Bij een van de 127 kinderzwerfboekstations in Zeeland kunnen kinderen gratis een boek uitzoeken en eigen boeken laten zwerven. Op 11 december lieten kinderen van de Leeuwenburgh in Middelburg samen met de commissaris heel veel boeken door Zeeland zwerven. ‘Het leuke van lezen, is dat het op heel veel manieren heel leuk kan zijn. Omdat het boek je iets leert bijvoorbeeld, omdat het je laat lachen of juist omdat je er een beetje verdrietig van wordt. Vaak doen boeken je ergens over nadenken en soms kun je jezelf er helemaal in verliezen. En heel soms doet een boek dat allemaal tegelijk.’

Congres van gemeentesecretarissen

'Piano spelen is een hobby van mij. Leuk dat ik eind september – na mijn inleiding – werd gevraagd het koor van Zeeuwse ambtenaren te begeleiden tijdens het congres van de landelijke Vereniging van Gemeentesecretarissen op Walcheren.'

Ondermijning & Bestuurlijke Integriteit