Onderscheidingen

De Zeeuwse parel en andere onderscheidingen

Door het jaar heen kent de commissaris verschillende onderscheidingen toe. Soms hoort het officieel bij zijn functie, een andere keer doet Han Polman het omdat hij vindt dat het bij zijn functie past.


‘Zonder iets of iemand tekort te willen doen, springt voor mij dit jaar de Zeeuwse parel er echt uit. Die ik heb in 2019 voor het eerst mogen uitreiken, en dat vond ik heel bijzonder.’ De feestelijke bijeenkomst was op 11 oktober in Vlissingen. ‘Dan zie je eens temeer hoeveel mensen, scholen, kerkelijke instellingen, verenigingen maar ook bedrijven zich bezighouden met de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen zich persoonlijk als individu kan ontwikkelen – volgens mij hét kenmerk van diversiteit.’


De prijs ging dit jaar naar DOW in Terneuzen. ‘Vaak wordt er als het om diversiteit gaat naar de overheid of het onderwijs gekeken maar bedrijven zijn natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van onze samenleving: op school of op het werk brengen we een groot deel van de dag door. Word je gezien? Is er respect voor wie je bent? Kun je je talenten ontplooien? Voel je je veilig om je werk op een leuke manier te doen? Dat zijn heel wezenlijke vragen. Ik vond het heel mooi dat ik in dit geval DOW mocht onderscheiden die zich als werkgever extra inzet om alle medewerkers het gevoel te geven dat ze mogen zijn wie ze zijn.’

De Zeeuwse Parel wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier inzet voor de LHBTI-gemeenschap.

Dit jaar waren er zestien personen en organisaties voorgedragen voor de Zeeuwse Parel. Hiervan werden er drie daadwerkelijk genomineerd voor de prijs. De Zeeuwse parel is in voorgaande jaren gewonnen door Roze 50plus en zorginstelling SVRZ.

Lintjes

Na de verkiezingen namen de Statenleden Goos Roeland (SGP), Ria Rijksen-Blok (CU) en Ad Dorst (SGP) afscheid van Provinciale Staten. Zij ontvingen van de commissaris een koninklijke onderscheiding en werden benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Roeland was ruim 24 jaar statenlid, Dorst 12 jaar. Rijksen-Blok was 12 jaar actief als volksvertegenwoordiger, eerst als raadslid voor de gemeente Kapelle en tot haar afscheid vier jaar als statenlid in Zeeland.

In totaal werden er in 2019 156 lintjes uitgereikt. 136 Zeeuwen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, negentien tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en een tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Zeeuwse Boekenprijs

Op 9 november reikte Han Polman de Zeeuwse Boekenprijs 2019 uit aan Wessel te Gussinklo voor zijn roman ‘De Hoogstapelaar’. Uit het juryrapport: ‘Te Gussinklo maakt [dit] ongemakkelijke proces van een jongeman die balanceert tussen wie hij is en wie hij wil zijn, pijnlijk invoelbaar. Op ingenieuze wijze brengt hij kleine tegenstrijdigheden aan in het verhaal, waardoor je je mening over de hoofdpersoon moet herzien. De ergernis van de lezer over deze jongen verandert daarmee in empathie voor een worstelend mens in wording. Deze roman is een literair werk van blijvend grote betekenis.’ Polman: ‘Een prachtig boek. Ik ga het binnenkort nog een keer lezen.’

En verder in 2019…

  • Op zaterdag 18 mei heeft Han Polman een commissarislegpenning uitgereikt aan het kampioensdrietal van de Ereklas Ringrijden te Grijpskerke.
  • Z.M. de Koning heeft een Koninklijke Erepenning beschikbaar gesteld aan het Vrouwengilde Goes te Goes, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van die vereniging. Burgemeester Mulder heeft de uitreiking verricht.
  • Het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ is door Zijne Majesteit de Koning toegekend aan:
  • Bouman-Potter B.V. te Poortvliet, op 9 september 2019, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan. Burgemeester Van der Velde-de Wilde van Tholen heeft de eervolle documenten uitgereikt op 28 september 2019.
  • Van Doorn Dakspecialist B.V. te Rilland, op 30 september 2019, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan. Burgemeester Van Egmond van Reimerswaal heeft op 4 oktober 2019 de uitreiking verricht.

Wat 2020 brengt - Een vooruitblik