Colofon

Wil je meer weten over Jouw Zeeland? Ga naar jouwzeeland.nl

Jaarboek Jouw Zeeland is een uitgave van de Provincie Zeeland/Jouw Zeeland.

Datum: Januari 2022 Opmaak: Provincie Zeeland Fotografie: Provincie Zeeland en Mechteld Jansen

Aan dit jaarverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Alle activiteiten, bijeenkomsten en debatten die gepland staan voor het jaar 2022 zijn onder voorbehoud.

Jouw Zeeland is het jongerennetwerk van de Provincie Zeeland.

logo Provincie Zeeland