Activiteitenbudget 2022

Net als andere jaren is er ook voor 2022 een activiteitenbudget vastgesteld. Met dit budget maken we de organisatie van de bijeenkomsten, activiteiten en debatten mogelijk. Voor 2022 is er €50.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag is onderverdeeld in vier categorieën: Jongerendenktank Jouw Zeeland, Debatleerlijn, Jongerenparlement en Diversen.

Jongeren-denktank Jouw Zeeland

Financiering Jouw Zeeland activiteiten (o.a. organiseren van bijeenkomsten, inclusief catering van debatten). € 5.000,-

Debatleerlijn

Financiering van onder andere de debatten Op weg naar Het Lagerhuis (BNN-VARA), Model European Parlement, Provinciaal Jeugddebat, World Schools Academy: WK Debatteren. € 25.000,-

Zeeuws Jongeren-parlement 2022

Financiering voor een tweedaags jongerenparlement om de mening van jongeren op te halen. € 12.000,-

Diversen

Financiering van onder andere de Jouw Zeeland gadgets (sleutelhangers, pennen e.d.) en de bedankjes voor jongeren.

Daarnaast is dit budget beschikbaar voor het Provinciespel in samenwerking met de Statengriffie en Prodemos. € 8.000,-