Jongerenparticipatie

De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat jongeren meedenken en beslissen over Zeeland. Dit doen we door jongeren -via het jongerennetwerk Jouw Zeeland- te raadplegen bij de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid. Tijdens denktankbijeenkomsten en jongerendebatten gaan jongeren en ambtenaren met elkaar in gesprek.

Het betrekken van jongeren draagt eraan bij dat zij actieve, mondige burgers worden in de samenleving. Dat zij hun mening kunnen uiten en ervaren dat ze inspraak hebben. Het mes snijdt aan twee kanten. De jongeren praten mee en maken kennis met de taken van de Provincie, politiek en democratie. Bovendien staat het goed op hun CV en ze doen nieuwe contacten op. En de Provincie krijgt via de jongeren nieuwe ideeën aangereikt.

Gedeputeerde Harry van der Maas

“Dat jongeren mee kunnen praten, mee kunnen denken over Zeeuwse thema’s vind ik erg belangrijk. De betrokkenheid zorgt ook voor binding van jongeren aan onze mooie provincie. Ik roep jongeren dan ook om met ons in gesprek te gaan. Laat van je horen, ik ga graag met jullie in gesprek!” - Harry van der Maas