24-09-2020 Bijeenkomst Slimme mobiliteit

“Alle digitale middelen voor gebruik van openbaar vervoer moeten op elkaar aansluiten” – Jouw Zeeland lid.

Vijf jongeren gingen digitaal in gesprek met gedeputeerde Harry van der Maas over de bereikbaarheid en de slimme duurzame vervoersmiddelen van de toekomst.

29-10-2020 Bijeenkomst provinciale financiën

Een jongere van Jouw Zeeland was aanwezig bij een online sessie over de provinciale financiën met gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

7-12-2020 Digitale kick-off voorbereiding pilot Zeeuws Jongerenparlement

Tien enthousiaste jongeren zijn betrokken bij de voorbereidingen van de pilot: Zeeuws Jongerenparlement.

2020 - 2021 Creatieve sessies jongerenparticipatie Bureau Coen

“Een leuke sessie waarin wij mochten aangeven wat wij belangrijke onderwerpen vinden waar wij inspraak op willen hebben.” – Jouw Zeeland lid.

De jongeren gingen in de creatieve sessies van Bureau Coen in gesprek over hoe de jongerenparticipatie in Zeeland verhoogd kan worden. Waarover wíllen zij meepraten? En hoé dan?