Bijeenkomsten en activiteiten 2020

Jouw Zeeland betrekt jongeren bij zo concreet mogelijke zaken en onderwerpen die voor hen van belang zijn. Jongeren schrijven zich in voor de bijeenkomsten en activiteiten die hen aanspreken.

16-01-2020

Ga over de streep

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat ging met 57 jongeren in gesprek over energietransitie met behulp van het spel 'Over de streep'.

22-01-2020

Stamppot lunch docenten

Docenten van het voortgezet onderwijs en MBO Scalda bespraken tijdens de stamppotlunch de pilot ‘tweedaags jongerenparlement’. De opzet van de tweedaagse en de mogelijke thema’s werden besproken.

06-02-2020 Bliksemstage scholieren MBO Bouw Scalda 45 MBO Bouw leerlingen deden hun bliksemstage bij de Provincie Zeeland.

image