Colofon

Wil jij ook meepraten over Zeeland? Schrijf je in via www.jouwzeeland.nl


Jaarboek Jouw Zeeland

is een uitgave van

de Provincie Zeeland/Jouw Zeeland.


Datum: januari 2020

Opmaak: Provincie Zeeland

Fotografie: Beeldbank Provincie Zeeland


Aan dit jaarverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Alle activiteiten, bijeenkomsten en debatten die gepland staan voor het jaar 2020 zijn onder voorbehoud.

Logo Jouw Zeeland

Jouw Zeeland is het jongerennetwerk

van de Provincie Zeeland.

logo Provincie Zeeland