Vooruitblik debatten

In 2019 wil Jouw Zeeland blijven inzetten op het ontwikkelen van debatvaardigheden van jongeren. Jongeren maken door deel te nemen aan debatten kennis met politiek en democratie.


In 2019 gaan we onderzoeken of er interesse binnen het voortgezet onderwijs is voor een regionaal debattoernooi. Debatten worden vaak in Middelburg gehouden, wat scholen kan weerhouden deel te nemen vanwege reistijd of reiskosten.

En verder in 2019

Jouw Zeeland wil minimaal 25 nieuwe leden verwelkomen in 2019. Dit doen we door de denktank actief te promoten tijdens debatten en bijeenkomsten. Daarnaast heeft Jouw Zeeland in 2018 ambassadeurs geworven die helpen bij de promotie van het netwerk. In 2019 is het doel om per scholengemeenschap een ambassadeur te werven.

VOORUITBLIK 2019

JANUARI

28 januari 2019

Op weg naar Het Lagerhuis

30 januari 2019

Denktank cultureel erfgoed

FEBRUARI

23 februari 2019

Open Dag

APRIL

april 2019

Model European Parliament

april 2019

VMBO Debat in samenwerking met het Debatbureau

MEI

mei 2019

World Schools Academy

OKTOBER

oktober 2019

Het Zeeuws Debattoernooi, georganiseerd voor en door Zeeuwse jongeren

NOVEMBER

november 2019

Provinciaal Jeugddebat in samenwerking met de Nationale Jeugd Raad (NJR)