Vooruitblik bijeenkomsten en activiteiten

In 2019 wil Jouw Zeeland jongeren betrekken bij vijf beleidsthema’s:

1. Energie en klimaat

Hoe kan Zeeland overgaan op duurzame energiebronnen en voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs? Hoe gaan we in Zeeland om met de gevolgen van klimaatverandering?

2019 staat in teken van de Regionale Energie Strategie (RES) en waar mogelijk worden jongeren hierbij betrokken.

2. Verkeersveiligheid

De campagne ‘Er gaat meer kapot dan je scherm’ is in 2018 afgerond en geëvalueerd. Eind 2018 gaat het ROVZ (overlegplatform van overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor verkeersveiligheid in Zeeland) aan de slag met de campagne Mono. Het ROVZ wil onderzoeken hoe ze de campagne meer inhoud kunnen geven richting de jonge fietsers en automobilisten en wil daar graag jongeren zelf bij betrekken.

3. Kunst en Cultuur

Cultuur is van belang voor een goed vestigingsklimaat en de leefbaarheid van Zeeland. Binnen het cultuurbeleid is specifiek aandacht voor de Zeeuwse jongeren. In 2018 is het onderwerp jongeren en vrijwilligerswerk voor het cultureel erfgoed verkend. In 2019 wil Jouw Zeeland dit samen met jongeren en partners een vervolg geven.

4. Arbeidsmarkt

De Zeeuwse economie groeit. In 2022 zijn er ongeveer 6000 vacatures waarvoor geen personeel te vinden is binnen de provincie. Een van de oorzaken hiervan is dat veel Zeeuwse jongeren voor hun studie verhuizen naar de randstad en daar blijven wonen. 75% blijft na de studie buiten Zeeland wonen en zo’n 25% van de jongeren keert terug.


Het Aanvalsteam Arbeidsmarkt (samenwerking van Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden) doet er alles aan om een oplossing te vinden voor dit probleem. Er moeten mensen, ook van buiten Zeeland, enthousiast gemaakt worden voor een baan in Zeeland. Dit gebeurt door Zeeland te promoten als regio waar het, naast vakantie vieren, ook goed leven en werken is.


In 2019 wil Jouw Zeeland een bijdrage leveren aan hoe Zeeland als dé regio om te wonen en te werken bij jongeren op de kaart gezet kan worden. Hoe kan Zeeland er voor zorgen dat er meer jongeren terugkeren na hun studie?

5. Leefbaarheid

In Zeeland is het prettig wonen, werken, leren en recreëren. Om goed te kunnen leven is een basiskwaliteit van goed wonen, goede zorg, goed onderwijs en bereikbare voorzieningen een vereiste. Met relatief weinig inwoners is het daarom belangrijk om het voorzieningenniveau op peil te houden. Voor jongeren speelt daarbij ook de bereikbaarheid van scholen, stageplekken en het scholierenvervoer. Ook in 2019 wil Jouw Zeeland jongeren bij dit thema betrekken.

Jongerendenktank op locatie

Net als in 2018 (bijeenkomsten rondom bevrijdingsfestival en het Grenspark) willen we een aantal bijeenkomsten op locatie organiseren, bijvoorbeeld over de inzet van jonge vrijwilligers voor het behoud, onderhoud en ontwikkeling van ons cultureel erfgoed.

Gastlessen

Om jongeren kennis te laten maken met politiek en democratie wil Jouw Zeeland minimaal twee gastlessen verzorgen op middelbare scholen of in het Provinciehuis.

Meelopen gedeputeerde

Door het jaar heen kunnen jongeren een dagje/dagdeel meelopen met een van de gedeputeerden/Commissaris van de Koning.

Zeeuwse vlag wappert op Abdijplein in Middelburg