Terugblik 2018

Jouw Zeeland heeft voor 2018 vier beleidsthema’s benoemd waar met jongerenparticipatie aandacht aan is besteed tijdens bijeenkomsten, debatten en overige activiteiten: cultuur, energie & klimaat, natuur en verkeersveiligheid.

Jongeren van het Nehalennia lopen over het Abdijplein