Gedeputeerde Harry van der Maas

Gedeputeerde Harry van der Maas

Jongerenparticipatie

De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat jongeren meedenken en beslissen over Zeeland. Het betrekken van jongeren draagt er aan bij dat zij actieve, mondige burgers worden in de samenleving. Dat zij hun mening kunnen uiten en ervaren dat ze inspraak hebben. Dit doen we door jongeren -via het jongerennetwerk Jouw Zeeland- te raadplegen bij de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid. Tijdens denktankbijeenkomsten en jongerendebatten gaan jongeren en ambtenaren met elkaar in gesprek. Het mes snijdt aan twee kanten. De jongeren praten mee en maken kennis met de taken van de Provincie, politiek en democratie. Bovendien staat het goed op hun CV en ze doen nieuwe contacten op. En de Provincie krijgt via de jongeren nieuwe ideeën aangereikt.

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Ik vind het belangrijk dat jongeren meepraten over thema’s die hen raken zoals de bereikbaarheid van scholen, verkeersveiligheid en de overgang naar duurzame energie. Daarom daag ik jongeren uit om hun mening met ons te delen.”

Jouw Zeeland lid Sandhya: “Jouw Zeeland is de plek om je stem te laten horen.

Fijn dat deze mogelijkheid er bij de Provincie is!”