Jongerendenktank Jouw Zeeland

Jouw Zeeland is de jongerendenktank van de Provincie Zeeland. Jongeren van 12 tot 23 jaar praten mee over onderwerpen die hen aangaan. Denk aan onderwijs, openbaar vervoer, economie, duurzame energie, recreatie en de promotie van Zeeland.

Op dit moment praten 65 jongeren mee over de plannen van de Provincie. Zij gaven bijvoorbeeld goede input bij een verkeersveiligheid campagne gericht op jongeren. En tijdens een energiedialoog -over hoe Zeeland over gaat op duurzame energie- kwamen de jongeren met verfrissende ideeën.

Abdijplein Middelburg

Provincie Zeeland

De overheid in Nederland bestaat uit drie lagen: het Rijk, provincies en gemeenten. Een provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeente te klein. De Provincie Zeeland maakt bijvoorbeeld plannen voor het openbaar vervoer, voor verkeersveiligheid en voor de overgang op duurzame energie. Daarbij is de mening van gemeenten, bedrijven én ook jongeren via onder andere Jouw Zeeland nodig!

Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland vormen het dagelijks bestuur van de Provincie. Zij voeren de besluiten uit van de Provinciale Staten (PS) van Zeeland. GS bestaat uit de Commissaris van de Koning en vier gedeputeerden. Harry van der Maas is één van de gedeputeerden en houdt zich onder andere bezig met jongerenparticipatie.