UCR Engineering department

Het Joint Research Center was de eerste stap in de ontwikkeling van een Bèta Campus Zeeland. De tweede stap is dat University College Roosevelt (UCR) haar aanbod uitbreidt op het gebied van Engineering. In juli 2018 besloot het Rijk om in het kader van Zeeland In Stroomversnelling middelen voor het UCR Department Engineering beschikbaar te stellen. Onder verantwoordelijkheid van UCR kan dan gestart worden met de uitwerking van dit Department. De financiering van de voorziene kosten van UCR Engineering komt voor rekening van het Rijk , gemeente Middelburg en betrokken bedrijven. In het najaar van 2018 besloten ook de Staten van Provincie Zeeland positief over een provinciale bijdrage UCR/Engineering.

In 2019 begon een pilotgroep van studenten aan de opleiding en in september 2020 gaat het department officieel starten en kunnen de eerste studenten (WO Bachelor) een opleiding in Engineering volgen aan UCR. en vanaf datzelfde moment zijn de nieuwe Technical Professional Colleges van de HZ gereed.

De integratie van een Engineering Department in het bestaande Liberal Arts and Sciences College UCR van de Universiteit Utrecht, levert een opleiding op die uniek is in Nederland en in continentaal Europa. Hier worden engineers opgeleid die zowel technologisch als breed maatschappelijk en financieel-economisch kunnen denken, om de complexe problemen van de 21ste eeuw te lijf te gaan.