Samenwerkingsplatform Vlaanderen - Nederland slimme oplossingen voor Deltavraagstukken

Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken wordt een grensoverschrijdend kennis- en innovatiecentrum van onderwijs, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven. Verzilting en periodes van droogte zullen een toenemende invloed hebben op veiligheid, natuur en welvaart. De complexe vraagstukken omtrent Deltagebieden kunnen niet door één partij opgelost worden. Het is daarom van groot belang om expertise en krachten rondom de thema’s water, energie en voedsel te bundelen en integraal op te pakken.

Governancestructuur

In september 2019 zijn er bij de drie clusters energie, water en voedsel een Vlaamse en een Nederlandse trekker aangesteld die het programma verder gaan uitwerken.

Top Vlaanderen-Nederland

Op 5 november 2018 hebben Campus Zeeland en Universiteit Gent in het bijzijn van de regeringen van Nederland en Vlaanderen hun handtekening gezet onder een intentieverklaring om te komen tot een Samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland: Slimme oplossingen voor de Delta. Doel van dit platform is gezamenlijk en grensoverschrijdend te werken aan kennis en research om de Vlaams-Nederlandse Delta-regio veilig en welvarend te houden en klimaatbestendig te maken.