Meer weten over Campus Zeeland? Wilt u partner worden? Neem dan contact op via info@campuszeeland.nl

Neem ook een kijkje op de website en LinkedIn pagina van Campus Zeeland!

Algemeen 2015 Onderwijsautoriteit Zeeland presenteert advies Campus Zeeland 2016/2017 regiobijeenkomsten voor stakeholders 2017 website www.campuszeeland.nl en facebookpagina actief 2018 masterplan Campus Zeeland 2019 Facebook uit, LinkedInpagina in de lucht 2019 Doorontwikkeling Campus Zeeland in voorbereiding

Bèta Campus 2017 Scalda, HZ, UCR, NIOZ en WMR werken samen in Bèta Campus Zeeland 2018 14 februari: intentieovereenkomst JRC ondertekend 2018 5 november: Vlaanderen en Nederland tekenen samenwerkingsovereenkomst Deltavraagstukken 2019 UCR Engineering department begint met Pilotgroep studenten 2019 startbijeenkomst JRC: Scalda, HZ en UCR richten Stichting Innovatiecluster op tbv JRC

Kennis en Innovatienetwerken 2017 zes netwerken gesteund door Campus Zeeland/Provincie Zeeland: Innovatiewerkplaats Toerisme Veere, Safety Deal Westerschelde Delta, VO als partner in RCEE, Zeeland Connect, Energy Port Zeeland, Delta Platform 2018 subsidieregeling kennis- en innovatienetwerken gereed 2018 netwerken gesteund door Campus Zeeland/Provincie Zeeland: Zeeuws Energie Akkoord (groeifase) 2019 verlenging subsidieregeling 2019 netwerken gesteund door Campus Zeeland/Provincie Zeeland: Circulair Bouwen

Onderwijs en onderzoek

2017 transitie Roosevelt Studiecenter naar Roosevelt Institute for American Studies 2017 Centrum voor Toptechniek wordt ondersteund vanuit Campus Zeeland/Provincie Zeeland 2018 samenwerking tussen scholen VO Zeeuws-Vlaanderen 2018 kwartiermaker Groen Onderwijs 2018 Pontes Scholengroep en Scalda nemen groene opleidingen van Edudelta onder hun hoede