Samenwerking in de Groene Delta

Groen onderwijs’ hoort thuis in Zeeland. De landbouw en andere groene sectoren zijn van groot belang voor de Zeeuwse economie en de Zeeuwse samenleving. Goed groen onderwijs is in het belang van de hele sector en daarmee van de provincie als geheel. Het vmbo en mbo vormen een onmisbare schakel in de beroepskolom. Duurzaam kwalitatief goed groen onderwijs is alleen te realiseren, wanneer belangrijke partners daarin intensief samen optrekken. Daarom bouwen Pontes Scholengroep en Scalda in samenwerking met het bedrijfsleven en de Provincie Zeeland het groene onderwijs verder uit. Theo Koolen is gestart als kwartiermaker om de noodzakelijke verbinding met het bedrijfsleven verder vorm te geven. Zijn activiteiten gaan een boost voor het groene onderwijs in de regio Zeeland geven. Ook de regiogelden voor de groene sector in onze provincie, zijn sterk gericht op het groene onderwijs. Zo kunnen we diverse innovaties en vernieuwingen doorvoeren, denk aan crossovers groen en techniek, groen en zorg. Daarmee realiseren we gezamenlijk een compleet onderwijsaanbod voor de groene sector. Toekomstige leerlingen en studenten zijn daarmee verzekerd van goede perspectieven. Kijk voor meer informatie en groene opleidingsmogelijkheden op:

Goed onderwijs voor een krachtige groene sector

Tijdens een conferentie van Samenwerking in de Groene Delta op 23 oktober 2019 waren ruim 100 deelnemers uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs aanwezig. Zij dachten actief mee over de toekomst waarin ZLTO, FoodDelta Zeeland, Pontes Scholengroep, Scalda en de Hogeschool Zeeland samenwerken om het groene onderwijs en onderzoek en daarmee de hele groene sector in Zeeland versterken. Bekijk hieronder de aftermovie.