Onderwijs en onderzoek

In de pijler onderwijs en onderzoek is Campus Zeeland in de eerste vier jaar vooral bezig geweest met het oplossen van een aantal problemen. Door het verdwijnen van Edudelta kwam het groen onderwijs in Zeeland in de gevarenzone. Door een terugloop in aantallen leerlingen dreigde het voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen aan kwaliteit in te boeten.Bedrijven signaleerden dat het beroepsonderwijs niet altijd goed aansluit op hun wensen. In 2019 zijn een aantal belangrijke stappen gezet: Pontes Scholengroep en Scalda zorgden er samen voor dat het groen onderwijs zowel op vmbo- als op mbo-niveau in Zeeland behouden kon worden.Bij Scalda werd bovendien gestart met praktijkroutes: onderwijs op locatie in plaats van in het schoolgebouw.Door samenwerking van de middelbare scholen kon ook het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen behouden blijven.

Scalda

Praktijkroutes: Om opleidingen beter te laten aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven, is Scalda gestart met praktijkroutes.

Winddock: Scalda leidt mensen op tot gecertificeerde professionals voor windmolenparken.

Groen Onderwijs

Na het verdwijnen van Edudelta kwam het aanbod van groen onderwijs in gevaar. Scalda en Pontes Scholengroep vulden samen het gat op, waardoor Groen onderwijs op vmbo en mbo gewaarborgd is.

VO Zeeuws-Vlaanderen


De scholen in het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen zijn in 2018 ondergebracht in een stichting en werken nauw samen. Dit is het resultaat van de in 2017 opgerichte Taskforce om het teruglopende aantal leerlingen het hoofd te kunnen bieden.