Joint Research Center Zeeland


In het Joint Research Center wil Campus Zeeland oplossingen vinden voor vraagstukken die relevant zijn in een deltagebied als Zeeland. De focus ligt op de thema’s water, energie en food/biobased economy. De opgedane kennis kan toegepast worden in tal van bedrijven.

Binnen het Joint Research Center werken studenten van HZ University of Applied Sciences, Scalda en UCR straks nauw samen. Voor hen komen er onderzoekslaboratoria en practicumruimtes beschikbaar. Ook andere onderzoeksinstituten, zoals NIOZ en WMR, en bedrijven kunnen gebruik maken van de onderzoeksfaciliteiten.

De ontwikkeling van het Joint Research Center vraagt om een investering van ongeveer 21 miljoen euro. Meerdere partijen leveren een bijdrage aan het investeringsfonds: vanuit Zeeland in Stroomversnelling, het investeringsprogramma van Rijk en regio om de economische structuur van Zeeland te versterken, nemen Provincie Zeeland en de Rijksoverheid de helft van het bedrag voor hun rekening. Ook gemeente Middelburg levert een bijdrage; de HZ brengt het resterende bedrag bijeen.

In 2017 ondertekenden de partners HZ, UCR, Scalda en Campus Zeeland de intentieverklaring, in het najaar van 2018 was het bouw- en businessplan gereed. Hierna konden de voorbereidingen van de bouw starten. Streven is dat het JRC in het najaar van 2021 gereed is.

En zo gaat het JRC eruit zien: