Zorg- en welzijnssector werft samen personeel

Op zoek naar specialisten

In de Zeeuwse zorg- en welzijnssector zijn de komende jaren meer dan 1300 mensen nodig. Een deel van die vacatures is voor academici. Deze specialisten zijn vooral buiten Zeeland te vinden omdat hier geen medische faculteit of universiteitsziekenhuis is. De sector gaat daarom gezamenlijk kandidaten buiten Zeeland werven om zo ‘de vijver om uit te vissen’ te vergroten.

De aanpak is een, op de persoon toegespitste, werving door 14 aangesloten werkgevers en koepelorganisaties in de zorg. Doel is het op de kaart zetten van de gehele sector zorg en welzijn in Zeeland zodat potentiële kandidaten interesse krijgen om hier te komen wonen en werken.

De sector


In de Zeeuwse zorg- en welzijnssector, de grootste sector als het gaat om banen, wordt het tekort in 2021 ingeschat op minimaal 1325 medewerkers. Daaronder zijn tientallen medisch specialisten die nodig voor onder meer de langdurige zorg zoals artsen, gedragsdeskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, psychologen en psychiaters. De rode draad van de samenwerking is de zoektocht naar specialisten, omdat alle zorg organisaties daar behoefte aan hebben. Daarnaast gaat de komende 10 jaar 45% van de Zeeuwse huisartsen met pensioen. Naar verwachting zijn er de komende 5 jaar minimaal 100 huisartsen nodig om het huidige zorgniveau te kunnen handhaven.


Daarnaast is de huidige manier van werven niet meer toereikend. Nu gaan organisaties vaak individueel naar de ideale kandidaat op zoek, maken gebruik van voornamelijk traditionele middelen zoals een vacaturebank. Uit onderzoek blijkt dat slechts 20% van de mensen die van baan veranderde ook actief op zoek was naar een baan. Het is dus van belang om ook die andere 80% te bereiken die niet actief op zoek is, maar wel potentieel interesse kan hebben.


Daarom is een nieuwe en op de persoon toegespitste wervingswijze nodig. En die werving gebeurt nu ook gezamenlijk. Dat is bijzonder, want voor het eerst zetten overheid, de sector en individuele organisaties in Zeeland samen de schouders onder deze uitdaging. Zo worden niet alleen het gebied, maar ook de beroepsgroep en de individuele werkgevers op de kaart gezet.

Doel is om binnen drie jaar tientallen medisch specialisten, en binnen vijf jaar 100 huisartsen van buiten Zeeland aan te trekken. De ervaringen kunnen gebruikt worden voor volgende campagnes in de zorgsector, maar ook voor het aantrekken van talent voor andere sectoren waar een tekort aan arbeidskrachten is. Naast het enthousiasmeren van academici voor de zorg in Zeeland worden ook de randvoorwaarden voor werken en leven in Zeeland, zoals partnerbanen, huisvesting en scholing, gezamenlijk georganiseerd. De Provincie neemt hierin het voortouw.

De campagne


De aanpak behelst onder andere een landelijke campagne met als doel het op de kaart zetten van Zeeland om te werken in de zorg. Deze zomer wordt ook een regionale campagne ingezet om potentieel geïnteresseerde toeristen en gasten te bereiken. De campagne gaat nieuwe manieren toepassen om de doelgroep zowel online als offline te benaderen.

Er zal gebruik gemaakt worden van slimme, digitale en datagedreven technologieën (binnen de AVG wetgeving) waardoor potentiële kandidaten en vestigers op een persoonlijke wijze benaderd worden. Dit met het doel ze bewust en geïnteresseerd te laten zijn en raken, in de mogelijkheden op het gebied van werken en leven in Zeeland. Voorbeelden hiervan zijn digitale marketing, een op de persoon toegespitste aanpak waarbij we gebruik maken van data en profielen op het online platform zeelandlandinzee.nl. Ook worden medisch specialisten doelgericht benaderd en kan bijvoorbeeld een bijlage ‘Arts in Zeeland’ in een landelijk vakblad gepubliceerd worden.

De samenwerking

De aanpak is bijzonder omdat partijen voor het eerst gezamenlijk de schouders zetten onder een gedeelde uitdaging. Het is een initiatief van CZ Zorgkantoor, Viazorg (waaronder de 11 verpleeghuizen), de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie, Nucleus zorg, de Provincie en het Rijk (uit de Regio Deal middelen).