Huisvesting

In Zeeland staat de huizenmarkt onder druk voor nieuwkomers, jongeren én voor (tijdelije) medewerkers. Het aanbod aan bestaande bouw, vooral in de private huursector, voldoet vaak niet aan de eisen van deze tijd, want: verouderd, slecht onderhouden et cetera. De huurmarkt voor seizoenarbeiders is een lastige, want naast ondermijning ('huisjesmelkers') is er ook sprake van schaarste.

Impasse

Gemeenten hebben een aantal verantwoordelijkheden wat betreft het woon- en leefklimaat (waaronder woningbouw, leefbaarheid en mobiliteit en de integrale visie daarop), maar hebben niet overal invloed op. Van met name grote werkgevers horen we dat zij wel personeel willen aannemen, en dat ook doen, maar dat het woningaanbod achter blijft bij de vraag / behoefte. Het lijkt dat de ontwikkelingen op het terrein van woningbouw, leefbaarheid en mobiliteit ‘op slot’ zitten. Soms door gebrek aan ruimte, soms door tegengestelde belangen, soms door (onbekendheid met) regelgeving. Het aanvalsteam arbeidsmarkt wil die impasse doorbreken.

Coördinatieteam woningbouw

Zo wordt onder andere een Zeeuws Coördinatieteam ingesteld. Dat zal een coördinerende rol vervullen in het bij elkaar brengen van (landelijke) kennis en kunde om zo gemeenten, marktpartijen en corporaties te ondersteunen in hun concrete casussen. Gemeenten, marktpartijen en corporaties zullen zélf moeten aangeven met welke opgave ze aan de slag willen of welk probleem ze opgelost willen zien. Twee concrete casussen zijn nu Huisvesting (tijdelijke) medewerkers (gemeente Terneuzen) en Huisvesting Seizoenarbeiders (gemeente Sluis).

Diversiteit (tijdelijk) werkenden

De groep (tijdelijk) werkenden is heel divers. Per sector verschilt niet alleen het aantal (tijdelijke) medewerkers, maar ook de hoogte van de genoten opleiding, inkomensniveau, woonbehoefte (alleen of gezin), bestedingsmogelijkheden, reisbereidheid, vast- of seizoenswerk.
Bij kennismigranten gaat het vooral om expats en deeltijdwerkers, die vooral in de stedelijke gebieden Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen te vinden zijn. De seizoenswerkers werken vooral in de horeca en het toerisme en zijn vooral te vinden in de gemeente Sluis (kust), gemeente Veere (kust) gemeente SchouwenDuiveland (kust).

De (tijdelijke) medewerkers in de industrie zijn veelal metaal- en havenwerkers en te vinden in Vlissingen, Terneuzen en Hulst. Tijdelijke krachten in het ‘buitengebied’ zijn veelal werkzaam in de glas-, tuin- en akkerbouw in Kapelle, Reimerswaal, Tholen en Terneuzen.