HR netwerk Zeeland

In verschillende netwerken in Zeeland zijn HR-professionals georganiseerd bezig om HR-thema’s gezamenlijk vorm te geven. Deze netwerken zijn vaak sectoraal georiënteerd. Een voorbeeld is Werken voor Zeeland, het HR-netwerk voor overheden en bij het ABP aangesloten organisaties. Of ze zijn georganiseerd rondom een specifiek HR-onderwerp als re-integratie 2e spoor. Veel deelnemers aan de verschillende netwerken zijn bekend met elkaar, maar er is geen sprake van samenwerking tussen de verschillende netwerken. Die wens en behoefte is door betrokken partijen uitgesproken: om over sectoren heen meer samen te werken. Enkele HR-onderwerpen zijn hierin al verkennend benoemd en een nieuw, HR-netwerk kan hierin voorzien.

Doel

Het HR-netwerk Zeeland zorgt voor korte lijnen; we kennen elkaar, weten elkaar te vinden en werken nauw samen. Hierdoor kunnen allerlei HR-producten breed met elkaar opgepakt worden, wat het product aantrekkelijker en efficiënter (geen dubbele initiatieven) maakt. Ook de initiatieven vanuit het aanvalsteam arbeidsmarkt kunnen landen in dit HR-netwerk. Zo voorkomen we versnippering.


Het succes van dit intersectorale HR-netwerk rust op drie pijlers:

- Het delen van succesvolle initiatieven. De ‘best practices’ uit elk individueel netwerk worden deelbaar en toegankelijk voor alle netwerken, haar deelnemende organisaties en de medewerkers die daar werken.

- Organiseren van grotere HR-bijeenkomsten. Met als doel om kennis en succesvolle HR-initiatieven elders in Nederland of internationaal snel en breed beschikbaar te maken voor Zeeuwse organisaties.

- Ambassadeurs van externe initiatieven. Er zijn verschillende initiatieven door externe partijen of individuele Zeeuwse organisaties die hard moeten werken om voldoende bereik te hebben onder hun doelgroep. Een voorbeeld hiervan is een banenmarkt georganiseerd door een enkele gemeente. Door dit netwerk is er direct toegang tot alle deelnemende organisaties voor deze initiatieven.

Met als ultieme doel: de arbeidsmarkt in Zeeland (nog) aantrekkelijker maken, zowel voor medewerkers die reeds werkzaam zijn in Zeeland als voor personen die een baan in Zeeland zoeken.

Activiteiten

Alle activiteiten en producten vanuit het HR-platform zijn afhankelijk van de input en behoefte van de deelnemers en vanuit de behoefte vanuit het aanvalsteam arbeidsmarkt. Periodiek zullen er (thema)bijeenkomsten georganiseerd worden en producten ontwikkeld worden, bijvoorbeeld op het gebied van:

- Zeeuws traineeprogramma

- Afgestudeerden in laten stromen, begeleid door een senior (‘meester-gezel’)

- Uitwisseling van medewerkers (mobiliteit), bv via hybride banen

- Voorlichting op scholen (vroegtijdig)

- Zeeuwse loopbaanpaden

- Zeeland als aantrekkelijke provincie om te werken.